Voor de bij- en nascholing kunt terecht op www.uitgeverijarcturus.nl