Moratorium op 5G voor telecommunicatie

8 oktober 2018

Door: Anna Kruyswijk – van der Heijden

Af en toe besluit de wereldgemeenschap, of een land, een moratorium in te stellen op een specifiek onderwerp. ‘Morari’ in moratorium betekent ‘uitstellen’ en wordt in het recht toegepast om de schuldenaar even financiële adempauze te geven. In de internationale gemeenschap wordt de term gebruikt om aan te geven dat een land of landen de uitvoering van een bepaalde wettelijke regeling voorlopig opschort(en). Dan gaat het bijvoorbeeld om het opschorten van het uitspreken of uitvoeren van de doodstraf.

Maar een land kan ook zelf op een onderwerp een moratorium instellen, zoals ons land deed op onderzoek met embryonaal weefsel voor een vastgestelde periode, dat in 2017 onder strikte voorwaarden is verruimd.
Internationaal worden regelmatig voorstellen gedaan voor moratoria, maar die halen het meestal niet wereldwijd, zoals op het kappen van oerbossen en het gebruik van landmijnen. Wel werd in 1986 een wereldwijd moratorium ingesteld op de walvisjacht en in 2014 op de handel in ivoor. Recent is er veel discussie over het moratorium uit 2008 op geo-engeneering, dat probeert klimaatproblemen op te lossen door kunstmatig fytoplankton te creëren in de oceanen. Het project waar het om gaat heet Ocean Iron Fertilization ofwel IOF, waarbij men ijzer in de oceanen wil dumpen om een fytoplankton-explosie te creëren, die vervolgens CO2 uit de atmosfeer zal halen en de temperatuur zal doen dalen.1 Omdat de gevolgen de hele wereld zullen beïnvloeden en niet bekend is welke risico’s er zijn, is het moratorium ingesteld.

Eind september 2017 hebben meer dan 180 wetenschappers en artsen uit 35 landen zich verenigd in het voorstel tot een moratorium in de EU op 5G (de vijfde generatie) voor telecommunicatie die binnenkort naar ons toe zal komen, totdat mogelijke risico’s voor mens en milieu volledig in kaart zijn gebracht door onafhankelijke wetenschappers.2 Momenteel zijn betrokken wetenschappers, producenten en overheden juist zeer enthousiast over de enorme vergroting van snelheid en de talloze mogelijkheden van 5G. In ons land heeft KPN een aantal proeflocaties voor 5G en is van plan dit groots uit te rollen. Al jaren is de aanname dat alle RF-EMF’s (Radio Frequency- Electro Magnetic Fields) volkomen veilig zijn, zonder dat hier degelijk bewijs voor is. Er zou hoogstens een ongewenst lokaal thermisch effect zijn.

www.jouwvoeding.com

Lees het gehele artikel vanaf pagina 6 in OrthoFyto 5/18.

Wilt u het hele artikel als PDF ontvangen? Bestel het dan hier voor € 3,50

Bronvermelding:

  1. Buesseler KO. et al. Ocean Iron Fertilization- moving forward in a sea of uncertainty. Science 2008;319:162
  2. 5G Appeal: www.5gappeal.eu
  3. Soghomonyan D. et al. Millimeter waves or extremely high frequency electromagnetic fields in the environment: what are their effects on bacteria? Appl Microbiol Biotechnol 2016;100(11):4761-71
  4. Chandel S. et al. Exposure to 2100 MHz EMF radiations induces reactive oxygen species generation in Allium cepa roots. J Microsc Ultrastructure 2017;5:225-229
  5. Feldman Y. et al. The electromagnetic response of human skin in the millimetre and submillimetre wave range. Phys Med Biol 2009;54(11):3341-63
  6. Pall M. Electromagnetic fields act similarly in plants as in animals: probable activation of calcium channels via their voltage sensor. Curr Chem Biol 2016;10:74-82
  7. Pall M. Microwave frequency electromagnetic fields (EMF’s) produce widespread neuropsychiatric effects including depression. J Chem Neuroanatomy 2016;75:43-51
  8. Deniz OG. Et al. Effects of short and long term EMF exposure on the human hippocampus. J Microsc Ultrastructure 2017;5:191-197
  9. De-Kun Li et al. Exposure to magnetic field non-ionizing radiation and the risk of miscarriage: a prospective cohort study. Nature Scientific Reports 2017; 7:17541
  10. Falcioni L. et al. Report of final results regarding brain and heart tumors in Sprague-Dawley rats exposed from prenatal life until natural death to mobile phone radiofrequency field representative of a 1.8GHz GSM base station environmental emission. Env Research 2018 (Ramazzini study)