Aloë vera extract wel bij prediabetes maar niet bij diabetes mellitus type -2?

9 februari 2016

Metabool syndroom X of prediabetes is een voorstadium van diabetes. Zowel diabetes type 2 als prediabetes komen veel voor in Nederland. Sommige kruiden hebben een gunstige invloed op de bloedsuikerspiegel bij deze aandoeningen. Van Aloë vera is bijvoorbeeld bekend dat het de bloedsuikerspiegel en bloedvetten beïnvloedt, maar het is onduidelijk hoeveel en in welke mate. In twee recente studies is daarom de werking van Aloë vera extract op het nuchtere bloedsuikergehalte onder mensen met diabetes en met prediabetes onderzocht.

De studie van Alinejad-Mofrad et al. is uitgevoerd met 72 vrijwilligers met prediabetes. De deelnemers in deze studie werden in drie groepen verdeeld. Een groep kreeg 300 mg Aloë vera extract poeder per dag, een groep kreeg 500 mg Aloë vera extract poeder per dag en een groep kreeg een placebo, gedurende acht weken. Het bloedsuikergehalte was in zowel de 300 mg als in de 500 mg Aloë Vera extract significant gedaald . De placebogroep liet hierin geen verandering zien. Aloë vera 500 mg verbeterde bovendien het totaal cholesterol, LDL cholesterol en HDL cholesterol na 8 weken (Mofrad 2015).

Het complete artikel is hier te lezen.

Verrassend is hierdoor de uitkomst van de studie van Zarrintan et al. In deze studie is een groep van 44 patiënten met diabetes mellitus type-2 gerandomiseerd in twee groepen. Een groep kreeg 1000 mg Aloë vera extract per dag en de andere groep kreeg een placebo gedurende twee maanden. De uitkomst was tegenstrijdig met het resultaat van de studie van Alinejad-Mofrad et al. want er werd hier geen significant verschil gevonden in de nuchtere bloedsuikerspiegel van de deelnemers.

Het is onduidelijk waar dit verschil in effect van Aloë vera aan toe te schrijven is, onderzoekers vermoeden dat verschillen in extractsamenstelling van Aloë vera de oorzaak zou kunnen zijn voor de spreiding in uitkomsten (Zarrintan 2015).

Het complete artikel is hier te lezen.

Bronnen:
Alinejad-Mofrad S, Foadoddini M, Saadatjoo SA, Shayesteh M. Improvement of glucose and lipid profile status with Aloë vera in pre-diabetic subjects: a randomized controlled-trial. J Diabetes Metab Disord [Internet]. 2015;14(1):22. Available from: www.scopus.com

Zarrintan A, Mobasseri M, Zarrintan A, Ostadrahimi A. Effects of Aloë Vera Supplements on Blood Glucose Level and Lipid Profile Markers in Type 2 Diabetic Patients – A Randomized Clinical. Tabriz Univ Med Sci [Internet]. 2015;21(2):65–71. Available from: https://dx.doi.org/10.15171/PS.2015.19