De gele Kornoelje bij diabetes mellitus type-2

26 januari 2016

De gele Kornoelje is een veelbelovende medicinale boom om in te zetten bij diabetes mellitus type-2. De gele Kornoelje (Cornus mas) is in Nederland een zeldzame boom van 2 tot 6 meter hoog met gele bloemetjes en rode, kleine vruchten van ongeveer een centimeter groot. De bessen van de plant zijn rijk aan anthocyanen. Anthocyanen zijn flavonoïde kleurstoffen van bessen. In 2015 is een dubbelblind gerandomiseerde studie uitgevoerd naar de werking van deze plant op diabetes mellitus type-2. Het onderzoek is uitgevoerd door het Cardiovasculair Research Centrum van Isfahan te Iran (Soltani et al., 2015).

Zestig patienten met diabetes type-2 zijn gerandomiseerd in twee groepen. Een groep van dertig patiënten kreeg gedurende 6 weken een placebo en de andere groep anthocyanen van de gele kornoelje in 2 capsules per dag (600 mg anthocyanen). De studiedeelnemers waren tussen de 18 en 80 jaar en hadden minstens 2 jaar diabetes mellitus type-2 (HgBA1c >7 % en <10%). Het effect op diabetes type 2 werd in kaart gebracht door het nuchtere glucoseplasma, insuline, geglyceerd hemoglobine (HgBA1c), triglyceriden en ook de postprandial glucose spiegel te meten. De gemiddelde waarden van deze groepen werden na zes weken met elkaar vergeleken en statistisch geanalyseerd. Het insuline gehalte nam significant toe (1.13 ± 1.90 versus −0.643 ± 1.82, P < 0.05) en de HgBA1c nam significant af (−0.24 ± 0.429 versus 0.023 ±0.225, P < 0.05). De postprandiale glucose spiegel daalde wel, maar deze daling was niet significant. Bij diabetes mellitus type-2 wordt vaak een hoog vetgehalte gevonden van >150/ mg/dl lipiden (hypertriglyceridemie). De gele Karnoelje laat ook een significante verlaging zien van het triglyceride gehalte (−23.66 ± 55.40 versus 2.83 ± 15.71, P <0.05). Bij meerdere studies met anthocyanen is deze verlaging gezien van het triglyceridegehalte.

Het complete artikel is hier te lezen.

Bron:
Soltani R, Gorji A, Asgary S, Sarrafzadegan N, Siavash M. Evaluation of the Effects of Cornus mas L. Fruit Extract on Glycemic Control and Insulin Level in Type 2 Diabetic Adult Patients: A Randomized Double-Blind Placebo-Controlled Clinical Trial. Evidence-Based Complement Altern Med [Internet]. 2015;2015:1–5.