Omega-3-index, belangrijke gezondheidsparameter

20 april 2016

De westerse mens kampt met een teveel aan omega-6-vetzuren en een tekort aan omega-3-vetzuren in zijn lichaam. Deze disbalans draagt bij aan chronische laaggradige ontsteking, met meer kans op een grote diversiteit aan aandoeningen. Honderden klinische studies onderbouwen dat het aanvullen van omega-3-vetzuren zinvol is. De status van omega-3-vetzuren kan eenvoudig bepaald worden met de ‘Omega-3-index’.

Zowel omega-6- als omega-3-vetzuren vervullen onder meer een belangrijke structurele en functionele rol in de celmembranen. De samenstelling van het celmembraan van de rode bloedcellen blijkt bovendien een perfecte weerspiegeling van die van de hersen-, hart- en niercellen te zijn. Bijgevolg kan met enkele druppels bloed de omega-3-index van het hele lichaam bepaald worden. De omega-3-index is per definitie: het percentage omega-3-vetzuren (EPA en DHA) ten opzichte van de totale hoeveelheid vetzuren in de celmembraan van de rode bloedcellen. Dat cijfer is dus representatief voor de omega-3-status van het hele lichaam.

In samenwerking met prof. Harris, ontwierp prof. Clemens von Schacky, eminent cardioloog en hoogleraar aan de Universiteit van München, een gestandaardiseerde test voor het bepalen van de omega-3-index: ‘de HS-Omega-3 Index Test’. Zij baseren zich op studies die aantonen dat mensen met een omega-3-index van ≤ 4 % liefst tien maal meer kans lopen op een plotse hartdood dan mensen met een omega-3-index van ≥ 8 %. Hoe meer omega-3 vetzuren (EPA en DHA) in de rode bloedcellen, hoe lager de kans op hart- en vaatziekten, stellen zij. Het is dan ook evident dat het bepalen van een gestandaardiseerde (!) omega-3-index een waardevol onderdeel is van een medische check-up. Ondertussen geldt in de natuurgeneeskunde een omega-3-index tussen 8 en 11 % als ideaal.

Bron:
Clemens von Schacky. (2014). Omega-3 Index and Cardiovascular Health. Nutrients. 6(2): 799-814. doi: 10/3390/nu6020799