Gember verbetert HbA1c bij diabetes

27 januari 2020

De hemoglobine A1c-waarde (HbA1c) is de maat voor geglyceerd hemoglobine en weerspiegelt een gemiddelde van de bloedsuikerspiegel in de voorafgaande twee tot drie maanden. Een goede HbA1c-waarde is 7% (tegenwoordig uitgedrukt in mmol/mol, 7% komt overeen met 53 mmol/mol), wat wil zeggen dat de gemiddelde bloedglucosewaarde de laatste maanden lager dan 8 mmol/l moet zijn geweest. Mensen met een onbehandelde of niet goed ingestelde diabetes hebben een verhoogde HbA1c-waarde, wat de kans op complicaties vergroot. Om de bloedsuikerspiegel onder controle te houden, kunnen verschillende medicijnen voorgeschreven worden waaronder metformine. Het gebruik van gember lijkt tevens invloed te hebben op de bloedsuikerspiegel. Wetenschappers hebben de beschikbare literatuur geanalyseerd om de effecten nader te definiëren.

Literatuuronderzoek leverde acht klinische studies op met totaal 454 deelnemers met diabetes type 2. De HbA1c-waarde van de deelnemers lag tussen de 6,9-8,4%. Deelnemers in de behandelgroep gebruikten 1600-4000 mg gember per dag gedurende acht tot twaalf weken. De nuchtere glucosewaarde en HbA1c werden op meerdere momenten gedurende de studie gemeten. De onderzoekers vonden in de nuchtere glucosewaarde geen significant verschil tussen mensen die gember gebruikten en mensen die placebo kregen. De gembergebruikers hadden echter wel een significant lagere HbA1c-waarde (gewogen gemiddelde afname 0.46, 95% CI: [0.09-0.84]; p=0,02). De lagere HbA1c-waarde toont aan dat gember in staat is om de bloedsuikerspiegel over een langere periode positief te beïnvloeden.

De Engelstalige publicatie kunt u hier vinden.

Bronvermelding:
Huang, F. Y., Deng, T., Meng, L. X., & Ma, X. L. (2019). Dietary ginger as a traditional therapy for blood sugar control in patients with type 2 diabetes mellitus: A systematic review and meta-analysis. Medicine, 98(13).