Een mogelijke overdosis Valeriaan extract

23 februari 2016

Wellicht heeft valeriaan onbekende bijwerkingen. De volgende casus roept die vraag op. Een 55-jarige man werd bij een spoedeisende hulp binnengebracht met veranderd bewustzijn en huiduitslag op gezicht, romp en ledematen. Hij was kortademig en had een lage saturatie, daarnaast had hij strottenhoofdoedeem. Benauwdheid maakte beademing nodig. Wat daarnaast de aandacht trok, was dat zijn urine roze was.

Deze symptomen maakten de man verdacht van inname van een onbekende, giftige stof. De man bleek een geschiedenis te hebben van alcoholisme. Later gaf hij te kennen dat hij op de avond van opname 20 pillen met 500 mg valeriaanextract per pil had ingenomen. Daarnaast had hij alcohol gebruikt. Een uur na inname van de pillen ontwikkelde de man huiduitslag en kortademigheid, tegelijkertijd verloor hij bewustzijn.

In het bloed en de urine van de man werd promethazine gevonden. Promethazine is een middel dat, bij allergie, versuffend kan werken. Uit nader onderzoek bleek dat de apotheker die de pillen met valeriaanextract heeft samengesteld, 20 mg promethazine heeft toegevoegd aan iedere 500 mg valeriaanextract zonder dit te vermelden op de verpakking. Strottenhoofdoedeem en uitslag in het gezicht zijn onbekende bijwerkingen van promethazine en valeriaanzuur. Een verklaring voor de roze kleur van de urine was moeilijk te vinden. De enige verklaring hiervoor wordt gezocht in de aanwezige urinezuurkristallen, deze kunnen ontstaan bij een lage PH -waarde en roze van kleur zijn. De PH -waarde van de urine was 5.

Het strottenhoofdoedeem en de verkleuring van de huid hebben drie dagen aangehouden, de beademing kon na vier dagen gestopt worden. De man werd uiteindelijk ontslagen uit het ziekenhuis zonder complicaties.(Verhoeven, Capron, & Hantson, 2014)

Bron:
Verhoeven, E., Capron, A., & Hantson, P. (2014). Pink urine. Clinical Toxicology (Philadelphia, Pa.), 52(9), 980–1. doi:10.3109/15563650.2014.961068