Overhandiging Manifest Leefstijlgeneeskunde

3 december 2018

Door: Fleur Kortekaas

In de volksgezondheidszorg is preventie van ziekte door gezond leven te stimuleren al langer een speerpunt. De noodzaak van support en begeleiding naar gezond leven vanuit de spreekkamer vloeit hier logischerwijze uit voort. Verschillende instanties bepleiten inmiddels om de stap van gezond leven teneinde ziekte te voorkomen verder uit te breiden naar gezond leven teneinde te genezen: curatieve leefstijlgeneeskunde. In de natuurlijke zorg is altijd al aandacht geweest voor leefstijlgeneeskunde. Een initiatief van het NILG, het Nederlands Innovatiecentrum voor Leefstijlgeneeskunde, sluit nu mooi aan bij de leefstijlpijlers van de natuurlijke zorg.

Eind maart 2018 is in verschillende kranten het Manifest voor Leefstijlgeneeskunde verschenen. Dit manifest begon met zo’n 20 bevlogen auteurs die het veelal op persoonlijke titel en los van hun dagelijkse bezigheden hebben gepubliceerd in 4 kranten. Naast een aanmoediging bedoelden de auteurs het manifest als een uitnodiging voor discussie op inhoudelijke gronden, met het oog op een gezond en vitaal Nederland tegen aanvaardbare kosten. Zorgverzekeraars, overheden of fabrikanten waren en zijn niet inhoudelijk of financieel betrokken bij het manifest.

Het Nederlands Innovatiecentrum voor Leefstijl Geneeskunde (NILG) heeft het manifest geadopteerd in afstemming met de oorspronkelijke auteurs en zonder externe subsidie of financiering. Het NILG is oorspronkelijk een initiatief van LUMC en TNO en acteert onafhankelijk van verzekeraar(s), politieke of overheidsorganisaties.

Onlangs werd het Manifest overhandigd door Hanneke Molema van TNO/NILG, Hanno Pijl van het LUMC en initiatiefnemer Martijn van Winkelhof aan minister Bruins van Medische Zorg en Sport. De minister nam namens het Kabinet het manifest leefstijlgeneeskunde in ontvangst in Den Haag in het bijzijn van vertegenwoordigers uit de Tweede Kamer, (medische) beroepsgroepen, professionals en pers.

De minister nam het manifest aan met de uitspraken ‘leefstijlgeneeskunde is een blijvertje’ en ‘dit is pas het begin’. Daarbij benadrukte hij verheugd te zijn met de breed gedragen boodschap vanuit het (para)medische veld en erkende de relevantie ervan. Zijn appreciatie is medio oktober gekapitaliseerd in de Tweede Kamer, tijdens de begrotingsbehandeling VWS 2019, waar bekend is gemaakt dat een substantieel bedrag beschikbaar wordt gesteld voor doorontwikkeling van leefstijlgeneeskunde.

Het NILG zet zich in om initiatieven op het gebied van curatieve leefstijlgeneeskunde te coördineren, zodat het vakgebied zich verder kan professionaliseren. Het doel is het makkelijker te maken in de context van deze maatschappij gezond te leven. Dat betekent enerzijds het opzetten van een brede maatschappelijke beweging waarin met verschillende disciplines samenwerkingsvormen ontstaan, van sociaal werkers tot aan de scholen, sportverenigingen en huisartspraktijken. Anderzijds gaat het om het ontwikkelen van meer kennis welke curatieve leefstijlbehandelingen het beste werken bij het volhouden van gezond gedrag. Verder is het bevorderen van het opnemen van kennis over voeding en beweging in de curricula van de studie geneeskunde een belangrijk speerpunt.

Het manifest staat nog steeds open voor ondertekening. De realisatie van leefstijlgeneeskunde vraagt om inzet, samenwerking en betrokkenheid van iedereen (burgers, patiënten, professionals, wetenschappers, beleidsmakers, ondernemers en zorgaanbieders).U kunt ook uw betrokkenheid tonen middels ondertekening van de petitie van het leefstijlmanifest van Nederlands Innovatiecentrum voor Leefstijlgeneeskunde op het volgende adres nilg.eu/het-manifest