Afbouwpoli GGZ inGeest ondersteunt bij afbouw antidepressiva

09 Apr, 2024

Door Annemiek Brumsteede

Psychiater Vicky Verheijen werkt sinds 2014 in de geestelijke gezondheidszorg. Zij is sinds de opstart in 2021 bij de afbouwpoli betrokken. Daarnaast werkt ze bij een andere polikliniek van GGZ inGeest, waar zij voornamelijk mensen met ernstige en langdurige depressies behandelt. Ook verpleegkundig specialist Josephine van der Lande is vanaf het prille begin betrokken bij de afbouwpoli. ‘De afbouwpoli is opgezet om te voorzien in de behoefte aan begeleiding bij afbouwen van antidepressiva, waarvoor momenteel weinig richtlijnen zijn,’ vertelt Vicky. ‘Onze benadering is gericht op de behoeften van de cliënt. We horen vaak verhalen van cliënten die zonder begeleiding afbouwen en daar moeite mee hebben. Aan de andere kant hebben we ook een sterke focus op de behandelaar, omdat het nog steeds niet duidelijk is hoe we mensen die willen afbouwen effectief kunnen ondersteunen.’

Wetenschappelijk onderzoek is integraal verbonden met de afbouwpoli. Men werkt hard aan het opbouwen van een database, waarin gegevens van cliënten verzameld worden. Vicky: ‘In de komende jaren gaan we diverse analyses uitvoeren om resultaten en bevindingen te beschrijven. We streven ernaar om aanbevelingen en richtlijnen op te stellen, zodat behandelaren zelfstandig verder kunnen met de begeleiding van hun cliënten. GGZ inGeest krijgt dan meer de functie van een expertisecentrum. Bijvoorbeeld voor consultatie, second opinions en advies en begeleiding bij ingewikkelde afbouwtrajecten. Josephine vult aan: ‘In feite is het een gezamenlijke ontdekkingsreis met de patiënt, waarbij we streven naar het opbouwen van ervaringen. In elk traject zoeken we naar welke ondersteuning zij nodig hebben en op welke manier het afbouwproces het beste kan verlopen. Zo krijgen we een beter beeld van wat belangrijk is in dit proces en hoe we hier adequaat op kunnen inspelen.’

Lees het gehele artikel vanaf pagina 40 in OrthoFyto 2/24.

Wilt u het gehele artikel als PDF bestand ontvangen? Bestel het dan hier voor € 3,50.