Aminozuren en NAFLD

07 Jun, 2021

Verschillende aminozuren kunnen een ongunstige invloed hebben op de ontwikkeling en progressie van niet-alcoholische leververvetting (NAFLD) bij mensen met overgewicht.

De data van 120 deelnemers uit de Fatty Liver in Obesity (FLiO)-studie werden geanalyseerd, waarbij de levergezondheid werd bepaald door middel van een MRI-scan en verschillende bloedparameters. Daarnaast werd de inname van verschillende typen aminozuren uitgevraagd door middel van een gevalideerde voedselvragenlijst. De inname van aromatische aminozuren, branched-chain aminozuren (BCAA) en zwavelhoudende aminozuren werd daarbij apart geschat en onderzocht. Een relatief hoge inname van al deze typen aminozuren was geassocieerd met een slechtere levergezondheid. Er was met name een correlatie tussen een verhoogde inname en een verhoogd vetpercentage in de lever. De inname van BCAA was daarnaast geassocieerd met de ijzerconcentratie in de lever en de ferritineconcentratie in het bloed. Ook leek er een verband te bestaan tussen de inname van de verschillende typen aminozuren en de glucosestofwisseling. Er was een trend waarneembaar in een verhoogde concentratie HbA1c en tryglyceriden in het bloed. De wetenschappers geven aan dat deze bevindingen wijzen op een mogelijke negatieve impact van specifieke aminozuren op de levergezondheid, en in mindere mate de glucosestofwisseling, van mensen met NAFLD en overgewicht. Vervolgonderzoek moet uitwijzen of een specifiek voedingspatroon met een uitgebalanceerde hoeveelheid van de verschillende soorten aminozuren de levergezondheid van deze groep mensen ten goede komt.

Bronvermelding:
Galarregui, C., Cantero, I., Marin-Alejandre, B. A., Monreal, J. I., Elorz, M., Benito-Boillos, A., ... & Abete, I. (2020). Dietary intake of specific amino acids and liver status in subjects with nonalcoholic fatty liver disease: fatty liver in obesity (FLiO) study. European Journal of Nutrition, 1-12.