In welke wereld willen wij leven?

12 Oct, 2020

Door: Anna Kruyswijk-van der Heijden

In de recente Covid-19-uitbraak is de oorsprong van het virus, dat via vleermuizen op de mens zou zijn overgedragen, onderbelicht gebleven. De mogelijkheid van een ontsnapt virus uit een van de grootste laboratoria ter wereld op het gebied van biotechnologie, namelijk in Wuhan, kwam spoedig ook ter sprake. Een op deze wijze zeer agressief gemaakt virus kan onze wereld, de mensheid, vernietigen.

In het boek The Precipice, existential risk and the future of humanity (De afgrond, existentieel risico en de toekomst van de mensheid) beschrijft de Britse ethisch filosoof Toby Ord hoe de mensheid terecht is gekomen op het punt van zelfvernietiging.1 Hij brengt drie gebieden in kaart met een door hem gecalculeerd risico, die het verdwijnen van de mens als soort kunnen bespoedigen: natuurlijke risico’s, antropogene risico’s door menselijk handelen, en toekomstige risico’s.

De natuurlijke risico’s zoals de inslag van asteroïden en vulkaanuitbarstingen, zijn veel kleiner dan de antropogene risico’s door kernwapens, schade aan onze leefomgeving en klimaatverandering. Het risico dat Ord in de toekomst plaatst, is echter het grootst. Het bestaat uit geavanceerde technologie en pandemieën. Van de laatste hebben er al een aantal met extreem veel doden plaatsgevonden, zoals de Zwarte Dood halverwege de veertiende eeuw en de Spaanse griep na de eerste wereldoorlog.
De definitie van een pandemie is enkele jaren geleden door de WHO bijgesteld, en betekent nu ‘een wereldwijde verspreiding van een nieuwe ziekte’. Het aantal zieken is in deze definitie niet relevant. De pandemie-status maakt het mogelijk om verordeningen en vaccinaties aan aangesloten landen op te leggen, zoals nu bij de Covid-19-pandemie gebeurt.

www.jouwvoeding.com Lees het gehele artikel vanaf pagina 6 in OrthoFyto 5/20. Wilt u het gehele artikel als PDF bestand ontvangen? Bestel het dan hier voor € 3,50 Bronvermelding:
  1. Ord T. The precipice, existential risk and the future of humanity. Bloomsbury Pub. 2020. ISBN 9781526600219
  2. Orwell G. 1984. De Arbeiderspers, 2020. ISBN: 9789029543255
  3. Wetsvoorstel tijdelijke maatregelen ter bestrijding van de epidemie van Covid-19
  4. Einstein A. Brief aan zijn dochter 1938, voorgedragen door Brandon Bays, www.youtube.com

is 30 jaar behandelend arts geweest (o.a. huisarts en integraal werkend arts). In 2008 is zij overgestapt naar preventie met de oprichting van 'Jouw Voeding', een organisatie voor cursussen, lezingen en onderwijs over voeding en gezondheid.

Laat een reactie achter