Kunst voor gezondheid

4 februari 2019

Door: Anna Kruyswijk-van der Heijden

Kunst wordt overal ter wereld als een belangrijke uiting gezien van waar een samenleving staat en wat er leeft; een weergave van de eigenheid van een cultuur en van de tijdgeest. Zowel voor wie kunst maakt als voor wie kunst ervaart biedt het contact een mogelijkheid tot inspiratie, persoonlijke ontwikkeling en groei, en parallel hieraan tot gezondheid. Vreemd dus dat er zo weinig onderzoek is gedaan naar het effect van de kunsten op gezondheid.

Onder kunst wordt in het algemeen verstaan: het product van creatieve menselijke uitingen, waaronder schilderen, tekenen, fotografie, grafiek, beeldhouwen, moderne media zoals 3D-art, theater, muziek en zang, dans, film, bouwkunde of architectuur, literatuur en poëzie. Ook mode wordt steeds vaker als kunstvorm gezien.
Verhandelingen over kunst bevatten meestal een historisch overzicht met historische context, indelingen in kunststromingen (-ismen) plus commentaren en waarderingen. Daarnaast is de waarde van kunst, uitgedrukt in erfgoed en geld, een gewild onderwerp voor tv-programma’s. En met name beeldende kunst als beleggingsobject geniet grote belangstelling onder vooral de rijken der aarde.

Voor museumbezoekers kan kunst een consumptieartikel zijn, een hobby waarmee je kennis opdoet in een vaak vluchtige reis langs zalen met objecten waar teksten met uitleg naast hangen. De kans geraakt te worden door de kunst en hierbij stil te staan is meestal gering. De gemiddelde tijd die men voor een kunstwerk doorbrengt bedraagt een kleine 30 seconden. Het langsschuifelende publiek is en blijft meestal toeschouwer.

De Vlaamse kunstfilosoof Francis Smets, auteur van talrijke boeken over kunst, slaat een diametraal andere weg in. Na jarenlang de veilige positie van commentator en beschrijver op afstand te hebben bekleed neemt hij, naar eigen zeggen niet anders kunnend, stelling tegen de vluchtige kunstwereld en het hedendaagse pact tussen kunst en massatoerisme, en roept op tot het ervaren van kunst.

www.jouwvoeding.com

Lees het gehele artikel vanaf pagina 6 in OrthoFyto 1/19.

Wilt u het hele artikel als PDF ontvangen? Bestel het dan hier voor € 3,50

Bronvermelding

  1. Smets F. Het Scrovegni alternatief, een persoonlijke geschiedenis van de moderne kunst. ISBN 9789493013001. Uitgeverij Stuivenberg, 2018.
  2. Peng J. et al. Uncovering cynicism in medical training: a qualitative analysis of medical online discussion forums. BMJ Open. 2018;8(10):e022883. 
  3. Mangione S. et al. Medical Students’ Exposure to the Humanities correlates with positive personal qualities and reduced burnout: A multi-institutional US survey. J Gen Intern Med. 2018; 33(5):628-634. Epub 2018 Jan 29.
  4. Heijden vd. MJE. Music in Medicine, the value of music interventions for hospitalized children. Proefschrift 2018, ISBN:978-94-028-1205-3.
  5. Lauwer. Laila Mubarak – Zoals zij is. Galerie Lauwer te Den Haag, 2018-2019.