Leven vanuit je hart

03 Dec, 2020

Door Anna Kruyswijk-van der Heijden

Namasté, ik groet ‘Al-Dat-Is’, ‘De Eeuwige’, in jou. Van mijn hart tot jouw hart. Wanneer we in deze tijd van afstand moeten houden elkaar begroeten, is dit mijn favoriete variant. Mijn vorige column droeg de titel In welke wereld willen wij leven? Daarin deed ik een oproep tot zelfbewustzijn en ik schreef dat leven vanuit je hart mijn antwoord is op de huidige situatie in de wereld. Het riep bij mensen de vraag op ‘Waarom en hoe, leven vanuit je hart?’1 Hier probeer ik dat nader te verwoorden.

Leven vanuit je hart komt voort uit zelfbewustzijn. Je bewust zijn van je bestaan, in al haar gelaagdheid. Sinds onheuglijke tijden, en met name bezongen in de hymnen van de meer dan 5000 jaar oude Veda’s, wordt ons aangereikt dat wij niet uitsluitend ons lichaam zijn.2,3 Dat onze perceptie van de werkelijkheid ons wereldbeeld bepaalt. Het lichaam is tastbaar en vaste materie, denken we. Maar als je via molecuulniveau op atoomniveau kijkt, zie je dat een atoom voor het grootste deel uit ruimte bestaat, gevuld met bewegend, ‘ademend’ licht en geladen ‘deeltjes’ die bij nader onderzoek ook licht zijn.4
Ons tastbare lichaam bestaat in feite uit licht, subtiele energie, en wordt omgeven door verschillende andere subtiele energielagen, waaronder etherisch, mentaal, en causaal. Hierin liggen emoties, denkpatronen, patronen van voorouders en andere energetische bagage opgeslagen, die bijdragen aan ons dagelijks functioneren. Deze lagen en hun verbinding met de universele of kosmische energie in de energetisch frequenties van de chakra’s, zijn waarneembaar met energetische testmethoden, instrumenten en door ‘helder’-zienden en -voelenden.5,6,7

Maar het gaat nog verder. De astrofysica en kwantumfysica laten net als de Veda’s, een beeld zien van een ‘kosmische ademhaling’ waarin alles ontstaat en plaatsvindt via expansie en contractie van licht, energie. In ons lichaam gebeurt hetzelfde.4 Wij zijn verbonden met de kosmische ademhaling waarin alles wat ooit geweest en gedacht is aanwezig is, en deze verbinding is toegankelijk voor eenieder die zich hiervan bewust is.
Van alle organen heeft het hart het grootste ritmische elektromagnetische veld; 5000 keer sterker dan dat van het brein.8 Dit veld, dat iemands emotionele staat reflecteert, is voelbaar buiten het lichaam en kan dus door andere levende wezens opgemerkt worden. Daarnaast lijkt het aardmagnetisch veld de onderlinge verbondenheid tussen alle levende systemen te synchroniseren. Omgekeerd kunnen groepen mensen in hart-coherentie, verbonden met zichzelf en anderen, het aardmagnetisch veld moduleren en zo wereldwijde coherentie bevorderen.8

www.jouwvoeding.com Lees het gehele artikel vanaf pagina 6 in OrthoFyto 6/20. Wilt u het gehele artikel als PDF bestand ontvangen? Bestel het dan hier voor € 3,50 Bronvermelding:
 1. Kruyswijk- v.d. Heijden AM. In welke wereld willen wij leven? Column Orthofyto 5, 2020
 2. Prabhavananda S. The Upanishads. The New American Library of World Literature,1957
 3. Svoboda RE. Prakriti, your Ayurvedic constitution. 2011, Lotus Press Publ.
 4. Lakicevic I. Aton’ true cell, atom and particle concept. Int J Sci Res 2019;8(10):388-395
 5. Ross CL. Energy medicine: current status and future perspectives. Glob Adv Health Med 2019;8:1-10
 6. Oschman JL. Energy medicine, the scientific basis. 2016 Elsevier
 7. Muehsam D et al. An overview of biofield devices. Global Adv Health Med 2015;4(suppl):42-51
 8. McCraty R et al. Coherence: Bridging Personal, Social, and Global Health. Alt Ther 2010;16(4):10-24
 9. Hypernormalisation 2016 documentaire Adam Curtis BBC www.youtube.com
 10. Interview en analyse Pieter Stuurman www.youtube.com
 11. Frawley D. Vedanta meditatie. 2006 Ankh Hermes uitgev.
 12. Nhat Hanh T. Iedere stap is vrede. 1994 Ankh Hermes uitgev.
 13. Lathouwers T. Meer dan een mens kan doen. 2005 Asoka uitgev.

is 30 jaar behandelend arts geweest (o.a. huisarts en integraal werkend arts). In 2008 is zij overgestapt naar preventie met de oprichting van 'Jouw Voeding', een organisatie voor cursussen, lezingen en onderwijs over voeding en gezondheid.

Laat een reactie achter