Recirculeren

12 augustus 2019

Door: Anna Kruyswijk-van der Heijden

Talloze initiatieven voor beter gebruik en hergebruik van natuurlijke bronnen, grondstoffen en van materialen in het algemeen doen momenteel opgang. We moeten wel, want verspilling en vervuiling nemen dermate grote proporties aan dat onze leefomgeving in heel haar biodiversiteit ten onder dreigt te gaan. En wij als mens daarmee op termijn natuurlijk ook. En dat terwijl de natuur, ook in ons eigen systeem, als voorbeeld van perfect recirculeren, ons recht in de ogen kijkt.

Het recirculeren in ons fysieke lichaam is prachtig zichtbaar in autofagie en mitofagie. Letterlijk wordt onbruikbaar celmateriaal en mitochondriaal materiaal intracellulair ‘door het lichaam zelf opgegeten’, teneinde er ofwel nieuwe structuren van te maken, ofwel energie uit op te wekken. Onderzoek laat zien dat chronische ziekten en veroudering vertraagd worden wanneer auto- en mitofagie bevorderd worden.1,2 Voeding, suppletie en leefstijl kunnen hiervoor, vanuit verschillende invalshoeken, succesvol worden aangewend.

Ook op psycho-sociaal gebied is recirculeren aan de orde van de dag. Het erkennen van de noodzaak om frustratie, verdriet, angst, somberheid en stress met begrip tegemoet te treden kan ‘vroegtijdige slijtage en chronische ziekten’ voorkomen. Helaas hebben mensen de neiging om het pijnlijke en onaangename te ontkennen en zoveel mogelijk weg te redeneren.
Op persoonlijk niveau worden alle gebeurtenissen die wij als mens meemaken in ons systeem opgeslagen. Volgens de myofasciale therapie zijn de bindweefsels, inclusief de micro-omgeving van de cel, en fascia de plaats waar dit fysiek gebeurt.3 Als de tijd ‘rijp’ is, volgens een intrinsieke, niet beredeneerbare of afdwingbare tijdgever, wordt dit geheugen aangesproken en komen herinneringen ‘bovendrijven’, vaak in de vorm van emotionele onbalans, pijn en ongemak, of in de vorm van een (ernstige) ziekte. Luisteren, en behulpzaam zijn bij opruimen en helen maken hergebruik van de dan vrijkomende energie mogelijk. Myofasciale therapie, maar ook tal van andere manuele, energetische, psychologische en voeding en leefstijl gerelateerde methoden kunnen hierbij gebruikt worden.

www.jouwvoeding.com

Lees het gehele artikel vanaf pagina 6 in OrthoFyto 4/19.

Wilt u het hele artikel als PDF bestand ontvangen? Bestel het dan hier voor € 3.50

Bronvermelding:

 1. Filfan M. et al. Autophagy in aging and disease. Rom J Morphol Embryol. 2017;58(1):27-31
 2. Shi R. et al. Mitochondrial quality control: the role of mitophagy in aging. Trends Cardiovasc Med. 2018;28(4):246-260
 3. Kalichman L. et al. Effect of self-myofascial release on myofascial pain, muscle flexibility, and strength: A narrative review. J Bodyw Mov Ther.2017;21(2):446-451
 4. Tutu D. Het boek van vergeving. Uitgeverij Spectrum, 2014. ISBN 9789000314720
 5. Poelman Y. De natuur als uitvinder. Uitgeverij Carrera, 2015. ISBN 9789048842360
 6. Ceballos G. et al. Accelerated modern human-induced species losses: entering the sixth mass extinction. 2015 Env Sci. Adv. 2015;1:e1400253
 7. Hallmann C. et al. Analysis of insect monitoring data from De Kaaistoep and Drenthe. Radbout University 2018
 8. Tsiafouli MA. et al. Intensive agriculture reduces soil biodiversity across Europe. Glob Chang Biol. 2015;21(2):973-85
 9. Fung TC. et al. Interactions between the microbiota, immune and nervous systems in health and diseaseNat Neurosci. 2017;20(2):145-155
 10. Fraç M. et al. Fungal biodiversity and their role in soil health. Front Microbiol 2018;9(707):1-9
 11. Babikova Z. et al. Underground signals carried through common mycelial networks warn neighbouring plants of aphid attack. Ecology Letters 2013;16(7):835-43
 12. Song YY. et al. Interplant Communication of Tomato Plants through Underground Common Mycorrhizal Networks. PLoS ONE 2010; 5(10): e13324.
 13. Wall DH. et al. Soil ecology, and ecosystem services. Oxford University Press 2012. ISBN 9780199575923
 14. Winkler J, Ghosh S. Therapeutic Potential of Fulvic Acid in Chronic Inflammatory Diseases and Diabetes. J Diab Res 2018; Article ID 5391014