Spreken

06 Apr, 2022

Door Anna Kruyswijk-van der Heijden

De schildklier is een wonderlijk orgaan, met belangrijke functies voor onze gezondheid, zoals de afstelling van de lichaamstemperatuur en de energievoorziening voor onze miljarden cellen. Het chakrasysteem uit de oude geneeskunde spreekt van een energetische verbinding tussen de zeven hoofdchakra’s en onze hormoonklieren. De schildklier heeft in dit systeem de vijfde plaats, de plaats van expressie en spreken.

Alle levende wezens kennen een vorm van expressie, waarmee informatie overgebracht wordt. Spreken is een vaardigheid die specifiek is voor mensen, met taal als belangrijk communicatiemiddel. Stemkwaliteiten zoals hoogte, timbre en diepte, bepalen mede hoe het gesproken woord overkomt; wat er uit de mond komt is pure energie die door de ander wordt ontvangen en wordt omgezet in informatie.
In de Veda’s, vermoedelijk de oudste kennis waar wij weet van hebben, is geluid verbonden met het element ether ofwel ruimte: Akasha, het begin van al het andere, waarin tevens al het andere aanwezig is. Gezongen hymnen werden gebruikt om kennis over te dragen. Hoewel de menselijke stem bijna alle geluiden kan nadoen, is deze zelf vrijwel niet door ‘niet-mensen’ te imiteren. De cornetto, een oud met leer bekleed blaasinstrument uit de 16e eeuw, heet het geluid van de menselijke stem het meest te kunnen benaderen.
Om te kunnen spreken heb je niet alleen je stembanden en de spieren rondom het strottenhoofd nodig, maar ook de mondholte met haar inhoud van tanden, gehemelte en tong. Daarnaast bepalen de verschillende holtes of de sinussen in het hoofd en de thoraxholte mede hoe de stem resoneert.

Spreken is dus iets bijzonders, waarmee wij in communicatie met anderen uiten wat we denken of voelen, en hiermee wie we zijn. De vrijheid om dit te doen is zo essentieel voor ons menszijn, dat het als recht is vastgelegd in de Grondwet, in de vorm van vrijheid van meningsuiting. Interessant is het woord mening hierin, dat weergeeft hoe iemand denkt over iets. Een mening vorm je naar aanleiding van het denkproces over een gebeurtenis, waarbij waarnemingen en feiten worden geplaatst in een context. Hier spelen andere feiten, omstandigheden, persoonlijke ervaring en veel andere zaken een rol.
Een mening is een subjectieve, persoonsgebonden uiting over een onderwerp. Zoals in een eerdere column beschreven, lijken feiten onomstotelijke waarheid te representeren, maar doen ze dit uiteindelijk niet omdat feiten altijd geïnterpreteerd moeten worden door mensen - wetenschappers of anderen - om gebruikt te kunnen worden. Objectieve waarheid over de wereld waarin wij leven bestaat niet.1

www.jouwvoeding.com

Lees het gehele artikel vanaf pagina 06 in OrthoFyto 2/22.

Wilt u het gehele artikel als PDF bestand ontvangen? Bestel het dan hier voor € 3,50.

Bronvermelding
Kruyswijk- v.d. Heijden AM. Feiten en meningen. Orthofyto 2017;4:10-11
Kruyswijk- v.d. Heijden AM. De stoute vrede. Orthofyto 2020;1:6-7

is 30 jaar behandelend arts geweest (o.a. huisarts en integraal werkend arts). In 2008 is zij overgestapt naar preventie met de oprichting van 'Jouw Voeding', een organisatie voor cursussen, lezingen en onderwijs over voeding en gezondheid.

Reacties

peter can Oosterum
Ik wil als heel oude bekende Anna slechts groeten.
Peter P. van Oosterum

Laat een reactie achter