Triage

05 May, 2020

Door: Anna Kruyswijk-van der Heijden

Je zult maar arts zijn op de spoedeisende hulp van een Italiaans, Frans of Iraans ziekenhuis: enorme aantallen patiënten met ernstige klachten en onvoldoende capaciteit op de Intensive Care. Dan moet je beoordelen wie wel en wie niet gebruik mag maken van de beschikbare bedden en middelen. Het stellen van prioriteiten verloopt volgens het proces van triage, afkomstig van het Franse ‘trier’: scheiden, selecteren.

Triage ontstond in de Napoleontische oorlogen, waar veldhospitalen veel te weinig capaciteit hadden om alle gewonden te verzorgen en levens te redden. Dus werd er ‘aan de poort’ door een arts bepaald aan wie de schaarse middelen de moeite waard van het besteden waren, en wie naar de tent voor de stervenden werden gebracht. In de wetenschappelijke literatuur gebruikt Bruce Ames de term triage wanneer een cel die chronisch deficiënt is aan micronutriënten, directe overleving selecteert boven onderhoud en reparatie, met alle gevolgen van dien op lange termijn.1

In de huidige coronacrisis wordt triage overal toegepast, en wel op verschillende niveaus.
De WHO, artsen en wetenschappers passen triage toe in hoe men de coronaverspreiding onderzoekt en interpreteert, en of en wanneer men gaat spreken van een epidemie of pandemie. Triage vindt plaats in de ziekenhuizen: de selectie aan de poort van de Intensive Care, wie er mondkapjes mogen dragen en wie niet; en wie welke therapie krijgt, naar beste weten. Ook bepaalt triage welke onderzoeken relevant worden geacht voor preventie en behandeling, en welke niet, zoals behandeling met vitamine C die als ‘niet hard bewezen’ wordt beschouwd.
Het eerste retrospectieve onderzoek van de Covid-19-uitbraak in Wuhan maakt echter zichtbaar dat alle IC-patiënten sepsis hebben gehad, een bloedvergiftiging waarop de andere complicaties volgen.2 Alle dodelijke slachtoffers hebben de sepsis en de gevolgen hiervan niet overleefd. Nu pas worden de onderzoeken die al bestaan met betrekking tot het sterk verminderen, door vitamine C, van de mortaliteit bij sepsis serieus genomen, en worden er in China nieuwe trials mee gedaan.3,4,5 Het niet serieus nemen van eenvoudige mogelijkheden voor behandeling, is een vorm van triage.

www.jouwvoeding.com Lees het gehele artikel vanaf pagina 6 in OrthoFyto 3/20. Wilt u het gehele artikel als PDF bestand ontvangen? Bestel het dan hier voor € 3,50 Bronvermelding:
  1. Ames BN. Low micronutrient intake may accelerate the degenerative diseases of aging through allocation of scarce micronutrients by triage. PNAS 2006;103(47):17589-17594
  2. Zhou F. et al. Clinical course and risk factors for mortality of adult inpatients with COVID-19 in Wuhan, China: a retrospective cohort study. The Lancet 2020.
  3. Marik P. Vitamin C: an essential ‘stress hormone’ during sepsis. J Thorac Dis 2020;12(Suppl 1):S84-S88
  4. Byerly S. et al. Vitamin C and Thiamine Are Associated with Lower Mortality in Sepsis. J Traum Acute Care Surg. 2020 Feb 7.
  5. Saul AW. Three Intravenous Vitamin C Research Studies Approved for Treating COVID-19. Orthomolecular Medicine News Service, Feb 21, 2020
  6. Benias PC. et al. Structure and Distribution of an Unrecognized Interstitium in Human Tissues. Sci Rep. 2018;8(1):4947