Vernieuwen

07 Apr, 2021

Door: Anna Kruyswijk-van der Heijden

Vernieuwen komt voort uit het zelforganiserende, zelfreinigende en zelfhelende vermogen van alles wat leeft. Als je wilt vernieuwen, zul je eerst moeten opruimen. Mensen kennen bij vlagen een opruimdrift: kasten, zolders en kelders worden schoongemaakt en van overtollige zaken ontdaan. Een voldaan gevoel van ontspulling is het resultaat. Ook reinigen en vasten is een vorm van ontspulling, zowel fysiek als geestelijk.

De voorjaarsschoonmaak is een bekend fenomeen dat zich overal in de natuur voordoet. Dieren ruimen hun oude nest uit en brengen vers materiaal aan. Planten schieten, dankzij de biotransformerende krachten in het bodemleven die afstervend materiaal in humus omzetten, door de laag oude bladeren omhoog. Opruimen en vernieuwen.
In alle culturen en religieuze stromingen bestaat het concept van ‘reinigen en vasten’, beter gezegd ‘reinigen door te vasten’, door je te onthouden van voedsel of door aanzienlijk minder te nuttigen. Want door minder te eten en stilte in te bouwen, komen afvalstoffen op alle niveaus vrij, die vervolgens opgeschoond kunnen worden. Behalve een opschoning op fysiek niveau is vooral de opschoning op mentaal en spiritueel niveau het doel, zodat je dichter bij God, Allah, Boeddha, Brahma, Jahweh of de personificatie of beeld van welke naam dan ook komt. Als je je bewust kunt worden van dat wat een obstructie vormt voor de heelheid in jezelf, kun je dit tijdens de vastenperiode helpen loslaten.

De snelkookpan van onze huidige tijd zou je als een vastenperiode kunnen zien, waarbij een enorme opruiming plaatsvindt. We worden middels wetten en opgelegde strenge regels ingeperkt in onze bewegingsvrijheid, onze vrijheid van meningsuiting, onze vrijheid om een medische behandeling te weigeren, en om in de fysieke nabijheid van anderen te zijn.1 Door zó op jezelf teruggeworpen te worden, ontstaan niet alleen problemen, ongemak en ellende, maar treedt eveneens het zelfreinigende vermogen in werking. Weggestopte emoties, patronen, overtuigingen en wat dies meer zij komen, net als wanneer je gaat vasten, door deze periode van ‘onthouding’ tevoorschijn.

www.jouwvoeding.com

Lees het gehele artikel vanaf pagina 6 in OrthoFyto 2/21.

Wilt u het gehele artikel als PDF bestand ontvangen? Bestel het dan hier voor € 3,50.

Bronvermelding:
1. Kruyswijk- v.d. Heijden, AM. Anderhalve meter. Orthofyto 2020, 4
2. Kruyswijk- v.d Heijden AM. In welke wereld willen wij leven? Orthofyto 2020, 5
3. Kruyswijk- v.d Heijden, AM. Het medisch bedrijf. Orthofyto 2017, 5
4. Kruyswijk- v.d. Heijden, AM. Leven vanuit je hart. Orthofyto 2020, 6

is 30 jaar behandelend arts geweest (o.a. huisarts en integraal werkend arts). In 2008 is zij overgestapt naar preventie met de oprichting van 'Jouw Voeding', een organisatie voor cursussen, lezingen en onderwijs over voeding en gezondheid.

Laat een reactie achter