WAKKER

01 Feb, 2022

Door Anna Kruyswijk-van der Heiden

Slapen is het beste medicijn dat er is. Het heerlijk weg zijn van de dagelijkse beslommeringen en intussen in de diepe-slaapfase gerepareerd worden, maakt dat wij in de nieuwe dag goed wakker zijn. In onze huidige tijd is het belangrijk om wakkere verantwoordelijkheid te nemen voor eigen leven en gezondheid, en te kijken naar wat zich afspeelt.

Sinds Covid-19 als ziektebeeld er is bestaan er tegenstrijdige opvattingen over de situatie waarin wij ons als mensheid bevinden. De officiële visie is dat we er alles aan moeten doen om de door de WHO uitgeroepen pandemie tot een goed einde te brengen en dat vaccinaties hier de enige oplossing voor zijn, samen met het beleid van lockdowns, mondkapjes, afstand houden en de QR-code. Een heel andere visie is die van de critici van deze versie, die het belang van (overigens succesvolle) vroege behandeling en ondersteuning van de natuurlijke immuniteit benadrukken bij een aandoening die voor het overgrote deel van de mensheid onschuldig is.1 Velen van hen roepen op tot het wakker worden van de massa, omdat men in de beeldvorming en communicatie naar het publiek de stappen herkent van een zich ontrollend totalitarisme, dat ze zien in de Great Reset, de Nieuwe Wereldorde en ‘build back better’.2

In die tweede visie speelt gedragspsychologische beïnvloeding in de richting van massavorming naar totalitarisme een grote rol, waarbij het creëren van angst, sociaal isolement, frustratie en verwarring als instrumenten worden ingezet.3 Ook het voorschotelen van vijandbeelden is er een onderdeel van, hetgeen begon met het vijandbeeld van het virus: dit is levensgevaarlijk en moet dus uitgeroeid worden. Vervolgens het vijandbeeld van mensen – wetenschappers, artsen en anderen – die ‘misinformatie’ verspreiden en die gecensureerd moeten worden. En momenteel een nieuw vijandbeeld, namelijk mensen die zich niet laten prikken, en die een gevaar zouden zijn voor de gezondheid van anderen. De media spelen een grote rol in het promoten van deze vijandbeelden. Maar kloppen deze vijandbeelden wel, en als ze niet kloppen, welk doel zouden ze dan kunnen dienen?

www.jouwvoeding.com

Lees het gehele artikel vanaf pagina 6 in OrthoFyto 1/22.

Wilt u het gehele artikel als PDF bestand ontvangen? Bestel het dan hier oor € 3,50.

Bronvermelding:
1. Great Barrington Declaration, ondertekend door 850.000 wetenschappers, artsen en het publiek.
2. Schwab K, Malleret T. Covid-19; the Great Reset. ISBN 9782940631124. Agentur Schweiz 2020.
3. Desmet M. De psychologie van totalitarisme. ISBN 9789464015393 Uitgeverij Pelckmans 2022.
4. Camarillo-Guerrero LF et al. Massive expansion of human gut bacteriophage diversity. Cell 2021; 184:1098–1109.
5. De Nederlandse Grondwet 1814, De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens 1948, De Neurenbergcode 1947.
6. Duitsland, Oostenrijk, mevrouw Von der Leyen (voorzitter Europese Commissie).
7. Messing M. Code rood, een manifest. Januari 2021.
8. EudraVigilance (EU), VAERS (USA): (twee)wekelijkse data sterfte en bijwerkingen COVID-vaccins.
9. Hui Jiang, Ya-Fang Mei. SARS–CoV–2 Spike Impairs DNA Damage Repair and Inhibits V(D)J Recombination In Vitro. Viruses 2021;13:2056.
10. Cardozo T, Veazey R. Informed consent disclosure to vaccine trial subjects of risk of COVID-19 vaccines worsening clinical disease. Int J Clin Pract. 2021;75:e13795.
11. Thacker PD. Covid-19: Researcher blows the whistle on data integrity issues in Pfizer’s vaccine trial. BMJ2021;375:n2635 | doi: 10.1136/bmj.n2635.
12. Einstein A. Brief aan zijn dochter 1938, voorgedragen door Brandon Bays, www.youtube.com

is 30 jaar behandelend arts geweest (o.a. huisarts en integraal werkend arts). In 2008 is zij overgestapt naar preventie met de oprichting van 'Jouw Voeding', een organisatie voor cursussen, lezingen en onderwijs over voeding en gezondheid.

Reacties

Laat een reactie achter