Combi van tryptofaan en FODMAP verlicht obstipatie

01 May, 2024

De wereldwijde prevalentie van chronische obstipatie wordt geschat op twaalf tot negentien procent in verschillende populaties. Bij mensen ouder dan 65 jaar wordt echter bij vijftien tot dertig procent functionele obstipatie vastgesteld. Men onderscheidt obstipatie-dominante prikkelbare darmsyndroom (PDS-C) en functionele obstipatie (chronische idiopathische obstipatie, FO). De oorzaken van FO zijn multifactorieel, waaronder psychologische stoornissen, verstoringen in de darmmotiliteit, veranderingen in de darmmicrobiota en voedingsfactoren. Onderzoek laat zien dat de tryptofaanstofwisseling mogelijk ook een rol speelt bij ouderen met functionele obstipatie.

Honderd personen, in de leeftijd 66 tot 84 jaar, namen deel aan de studie. Veertig personen zonder buikklachten (Groep I, controles) en zestig patiënten met FO, gediagnosticeerd volgens de Rome IV-criteria (Groep II). Groep IIA (n = 30) volgde alleen het FODMAP-dieet, terwijl de FODMAP-arme voeding van groep IIB (n = 30) werd aangevuld met 1000 mg tryptofaan per dag. De ernst van de symptomen werd beoordeeld met een buikpijnscore van één tot zeven punten. Concentraties tryptofaan en zijn metabolieten (5-hydroxyindoleacetic acid (5-HIAA), kynurenine (KYN) en 3-indoxyl sulfate (3-IS)) werden bepaald in urine. Aan het begin van de studie waren in groep II de 5-HIAA-concentraties lager en KYN- en 3-IS-concentraties hoger dan in de controlegroep. Een negatieve correlatie werd gevonden tussen de pijnscore en 5-HIAA-concentratie. Na het volgen van een laag-FODMAP-dieet namen de 5-HIAA-concentraties toe in beide groepen en verminderden de symptomen. Groep IIb, welke in aanvulling op het FODMAP-dieet ook tryptofaan gebruikt had, ervaarde echter een grotere verlichting van de klachten. Bovendien steeg de concentratie serotonine.

Bij de behandeling van chronische obstipatie bij ouderen lijkt aandacht voor de tryptofaanstofwisseling gunstig te zijn. Verminderde activiteit van het serotoninepad en verhoogde activiteit van kynurenine en indoolpaden werden in deze studie gevonden en herstelden zich (gedeeltelijk) na een FODMAP-dieet en tryptofaansuppletie. Een FODMAP-dieet aangevuld met verhoogde tryptofaaninname lijkt daarom gunstig te zijn bij ouderen met functionele obstipatie.

Bronvermelding:
Chojnacki, C., Mędrek-Socha, M., Błońska, A., Błasiak, J., Popławski, T., Chojnacki, J., & Gąsiorowska, A. (2024). A Low FODMAP Diet Supplemented with L-Tryptophan Reduces the Symptoms of Functional Constipation in Elderly Patients. Nutrients, 16(7), 1027.