Complementaire en reguliere pijnmedicatie gecombineerd

29 Sep, 2021

Door: Drs. Han Siem

Pijn is een moeilijk te behandelen aandoening; dat geldt zowel voor de complementaire als de reguliere geneeskunde. De vele verschillende soorten pijn vragen ieder om een eigen aanpak en vaak ook een ander medicament. Daarnaast is de pijndrempel en -perceptie per mens verschillend en dat heeft ook invloed op de keuze van het medicament. Wat zijn de therapeutische mogelijkheden bij verschillende soorten pijn en hoe combineren we die veilig met suppletie?

Grofweg bestaan er drie verschillende soorten pijn: acute of nociceptieve pijn, neuropathische of zenuwpijn en chronische of sensitisatiepijn. Acute pijn, zoals door weefselschade, komt bij bijna iedereen min of meer dagelijks voor; de meeste van deze pijnklachten zijn van tijdelijke aard.
Pijn wordt chronisch genoemd wanneer deze minimaal zes tot twaalf weken aanwezig is of niet goed kan worden verklaard door een beschadiging in het lichaam.1-3 In de reguliere geneeskunde hanteert men vijf stappen bij de keuze van medicatie. Bij stap 1 kiest men paracetamol, stap 2 een NSAID, stap 3 tramadol, stap 4 een opioïd – oraal of transdermaal – en uiteindelijk bij stap 5 een opioïd parenteraal. Bij acute en chronische pijn past men, op basis van de ernst van de pijn, een geneesmiddel toe uit een van deze vijf stappen. Voor neuropathische pijn valt de keuze meestal op het anti-epilepticum carbamazepine, pregabaline of gabapentine, of het triclisch antidepressivum amitriptyline of nortriptyline.2

Feitelijk zijn de reguliere keuzes redelijk beperkt en het nadeel is dat, indien paracetamol geen uitkomt biedt, men al snel is aangewezen op een geneesmiddel dat veel kans op bijwerkingen geeft. Omdat er vaak hogere doseringen nodig zijn voor een adequate pijnstilling is er ook een grotere kans op hinderlijke bijwerkingen. Voor paracetamol geldt een maximale dagdosering voor volwassenen van 8 tabletten van 500 mg. Paracetamol wordt afgebroken in de lever en de metaboliet NAPQ1 is zeer toxisch voor de lever. Ik raad aan om altijd NAC in te zetten (1 x daags 500mg) bij chronisch gebruik van paracetamol in hoge doseringen (vanaf 4 tabletten van 500mg per dag) om leverschade te voorkomen. Acetylcysteïne wordt regulier ingezet als antidotum bij een paracetamol-intoxicatie; het maakt vooral de giftige metaboliet NAPQ1 onschadelijk.4,5
Regulier zijn de geneesmiddelen uit alle vijf stappen goed met elkaar te combineren zonder risico op klinisch relevante interacties.6 Dat geldt over het algemeen ook indien u een voedingssupplement wilt combineren met de reguliere pijnmedicatie. Voor de complementaire medicatie is geen vergelijkbare indeling te maken zoals voor de reguliere geneesmiddelen geldt. Ik bespreek hier daarom een aantal producten die veel worden ingezet bij diverse vormen van pijn, en geef erbij aan hoe deze zijn in te zetten en of er interacties kunnen ontstaan met (overige) geneesmiddelen.

www.devitamineapotheek.nl

Lees het gehele artikel vanaf pagina 10 in OrthoFyto 5/21.

Wilt u het gehele artikel als PDF bestand ontvangen? Bestel het dan hier voor € 3,50.

Bronvermelding:
1. Zorgstandaard Chronische pijn. Geraadpleegd op 20 augustus 2021.
2. NHG richtlijn pijn. Geraadpleegd op 20 augustus 2021.
3. Nociceptie. Geraadpleegd op 20 augustus 2021.
4. Wallace C.I., Dargan P.I., Jones A.L., Paracetamol overdose: an evidence based flowchart to guide management. Emerg Med J. 2002 May;19(3):202-5.
5. Holme J, Dahlin D, Nelson SD, Dybing, E. Cytotoxic effects of N-acetyl-p-benzoquinone imine, a common arylating intermediate of paracetamol and N-hydroxyparacetamol. Biochem Pharmacol 1984 Feb 1;33(3):401-6.
6. Farmacotherapeutisch Kompas.
7. Palomba R, et al. The novel therapeutic targets in the treatment of chronic pain. Transl Med UniSa. 2012 Apr 30;3:57-61.
8. Hesselink JM. New targets in pain, non-neuronal cells, and the role of palmitoylethanolamide. Open Pain J. 2012;5:12–23.
9. Hesselink JM, de Boer T, Witkamp R. Palmitoylethanolamide: a natural body-own anti-inflammatory agent, effective and safe against influenza and common cold. Int J Inflam. 2013;2013:151028. Epub 2013 Aug 27.
10. Luongo L, et al. Palmitoylethanolamide reduces formalin-induced neuropathic-like behaviour through spinal glial/microglial phenotypical changes in mice. CNS Neurol Disord Drug Targets. 2013 Feb 1;12(1):45-54.
11. De Filippis D, et al. New insights in mast cell modulation by palmitoylethanolamide. CNS Neurol Disord Drug Targets. 2013 Feb 1;12(1):78-83.
12. Guida G, et al. La palmitoiletanolamida (Normast) en el dolor neuropatico cronico por lumbociatalgia de tipo compresivo: estudio clinico multicentrico. Dolor. Investigación Clínica & Terapéutica 2010;25(1): 35-42.
13. Adiletta S et al. Pregabalin and Palmitoylethanolamide in diabetic neuropathic pain: an randomized clinical trial. Presented at the 34th AISD meeting, 2011, Riccione.
14. Biasiotta A, et al. Efficacy of palmitoylethanolamide in patients with painful neuropathy. A clinical and neurophysiological open study. Preliminary results. European Journal of Pain Supplements Volume 4, Issue S1, page 77, April 2010.
15. Di Cesare Mannelli L, et al. Palmitoylethanolamide is a disease-modifying agent in peripheral neuropathy: pain relief and neuroprotection share a PPAR-alpha-mediated mechanism. Mediators Inflamm. 2013;2013:328797. Epub 2013 Feb 25.
16. Siem H. Curcuma. Orthofyto augustus 2017;6-7.
17. Siem H. Alternatieven voor NSAID’s. Orthofyto. Juni 2018: 10-11.
18. Siem H. CBD. Orthofyto. December 2017:10-11.
19. Singh U and Jialai. Alpha-lipoic acid supplementation and diabetes. Nutr. Rev. 2008 Nov;66(11):646-57.
20. Ziegler D, Gries FA. Alfa-lipoic acid in the treatment of diabetic peripheral and cardiac autonomic neuropathy. Diabetes. 1997;46(suppl 2):S62–S66.
21. Ziegler D, Hanefeld M, Ruhnau KJ et al. The ALADIN III Study Group. Treatment of symptomatic diabetic polyneuropathy with the antioxidant alfa-lipoic acid: a 7-month multicenter randomized controlled trial (ALADIN III Study). Diabetes Care 1999;22:1296–1301.
22. Nikolaos Papanas, Dan Ziegler. Efficacy of α-lipoic acid in diabetic neuropathy. Expert Opin Pharmacother 2014 Dec;15(18):2721-31.
23. Scott Bartkoski , Margaret Day. Alpha-Lipoic Acid for Treatment of Diabetic Peripheral Neuropathy. Am Fam Physician 2016 May 1;93(9):786.
24. Mamdouh R El-Nahas. Oral Alpha Lipoic Acid Treatment for Symptomatic Diabetic Peripheral Neuropathy: A Randomized Double-Blinded Placebo-Controlled Study. Endocr Metab Immune Disord Drug Targets 2020;20(9):1531-1534.
25. Labriola D, Livingston R. Possible interactions between dietary antioxidants and chemotherapy. Oncology 1999;13:1003-8.
26. Prasad KN. Rationale for using high-dose multiple dietary antioxidants as an adjunct to radiation therapy and chemotherapy. J Nutr 2004;134:3182S-3S.
27. Conklin KA. Cancer chemotherapy and antioxidants. J Nutr 2004;134:3201S-3204.
28. Karkabounas S, Papadopoulos N, Anastasiadou C, et al. Effects of a-lipoic acid, carnosine, and thiamine supplementation in obese patients with type 2 diabetes mellitus: A randomized, double-blind study. J Med Food 2018;21(12):1197-120.
29. Segermann J, Hotze A, Ulrich H, Rao GS. Effect of alpha-lipoic acid on the peripheral conversion of thyroxine to triiodothyronine and on serum lipid-, protein- and glucose levels. Arzneimittelforschung 1991;41:1294-8.