DAO-meting en histamine-armdieet bij intolerantie

01 Jul, 2024

Histamine-intolerantie (HIT) treft ongeveer één procent van de bevolking, maar mogelijk hebben meer mensen er last van. Diamineoxidase (DAO) breekt histamine af in het lichaam en is meetbaar in bloed, darmweefsel en ontlasting. Er wordt gedacht dat DAO-niveaus mogelijk kunnen helpen bij het stellen van de diagnose. Onderzoek naar DAO-niveaus en symptomen heeft tegenstrijdige resultaten opgeleverd, waardoor er nog veel vragen zijn over hoe nuttig het meten van DAO kan zijn bij de diagnose van HIT.

Eerdere studies laten zien dat een histamine-armdieet kan helpen bij aandoeningen, zoals chronische urticaria, eczeem en astma. In deze klinische studie werd onderzocht of DAO-niveaus bij 18 HIT-patiënten veranderden bij het afwisselend volgen van een histamine-armdieet en een normaal voedingspatroon. De HIT-patiënten werden vervolgens ook vergeleken met een controlegroep. De onderzoekers maten de DAO-niveaus aan het begin van het onderzoek, na het dieet met weinig histamine en na het gemengde dieet. Een controlegroep zonder voedingsbeperkingen onderging dezelfde metingen. De resultaten toonden geen significante veranderingen in DAO-niveaus tussen de verschillende diëten of vergeleken met de controlegroep. Het dieet met weinig histamine verminderde echter wel gastro-intestinale en huidgerelateerde symptomen. Dit wijst erop dat ondanks dat er geen effect werd gevonden op DAO, histaminearme-voeding wel in staat is om HIT-symptomen te verminderen.

Deze studie laat zien dat een dieet met weinig histamine kan helpen bij het verminderen van symptomen bij patiënten met vermoedelijke histamine-intolerantie. DAO-metingen lijken echter beperkt nuttig te zijn als diagnostisch hulpmiddel.

De volledige Engelstalige publicatie kunt u hier teruglezen.

Bronvermelding:
Rentzos, G., Weisheit, A., Ekerljung, L., & van Odijk, J. (2024). Measurement of diamine oxidase (DAO) during low-histamine or ordinary diet in patients with histamine intolerance. European Journal of Clinical Nutrition, 1-6.