De vicieuze cirkel van stress, obesitas en angst doorbreken

05 Dec, 2022

Door Margot Lodewijk

Stress, obesitas en stemmingsstoornissen komen in onze moderne samenleving veel voor. Vaak veroorzaken en versterken deze aandoeningen elkaar, waardoor een vicieuze cirkel ontstaat. Lisa Koorneef is als biomedisch wetenschapper geïnteresseerd in de onderliggende biologische mechanismen van deze vicieuze cirkel, en promoveerde in 2021 bij de Universiteit Leiden op haar onderzoek Stress, obesity and mood disorders: towards breaking a vicious cycle.1

In haar promotietraject zocht ze antwoord op de volgende vragen rond deze vicieuze cirkel: hoe kan obesitas angst veroorzaken? En welke medicamenteuze behandelstrategieën kunnen we inzetten om zo obesitas en daaraan gerelateerde gezondheidsproblemen te verminderen? Koorneef beseft dat sociale en psychologische factoren ook een rol spelen, maar heeft zich in haar these gericht op de biomedische aspecten van de vicieuze cirkel tussen stress, obesitas en angst.

Bij de relatie tussen metabole toestand en angst was het uitgangspunt de redenatie dat de metabole toestand van iemand – dat wil zeggen een status van honger of verzadiging – het angstgedrag beïnvloedt: ‘In literatuur is goed beschreven dat honger in muizen en in mensen verkennend foerageergedrag stimuleert. En als je dat tot in het extreme doortrekt, dan kun je zeggen dat je bij grote honger de gekste toeren gaat uithalen om aan eten te komen, en angst dus vermindert. Dat doet een muis en dat doet een mens. Andersom is er over die relatie minder bekend, maar onze redenatie is: als je verzadigd bent, dan kruip je in je holletje. En dat doe je niet alleen om uit te buiken, te verteren, maar ook om te voorkomen dat je onnodige risico’s gaat nemen. Anders gezegd: verzadiging maakt je minder ondernemend, ofwel angstig(er). En als je dit ook weer tot in het extreme doortrekt, dan zou dat een verklaring kunnen zijn waarom bij obesitas de kans op een angststoornis groter is.’

Lees het gehele artikel vanaf pagina 38 in OrthoFyto 6/22.

Wilt u het gehele artikel als PDF bestand ontvangen? Bestel het dan hier voor € 3,50.

Bronvermelding:
1. Koorneef, L.L. (2021, October 6). Stress, obesity and mood disorders: towards breaking a vicious cycle. Geraadpleegd op 27 oktober 2022 van https://hdl.handle.net/1887/3215051