E-Health in de behandelpraktijk

07 Apr, 2022

Door Louise Witteman en Kim Vrijen

E-Health is een kruising van zorg en technologie. De wereldwijde markt nadert de 220 miljard euro. Patiënten gebruiken eHealth-oplossingen om hun behandeling te verbeteren en te monitoren. Maar er zijn weinig normen of certificeringen, dus zijn apps moeilijk op hun waarde te beoordelen. Daarom moeten therapeuten zelf de applicatie evalueren, door naar het beoogde resultaat, het verdienmodel en de veiligheid van gebruikersgegevens te kijken.

Eén definitie van e-Health luidt: de toepassing van zowel digitale informatie als communicatie om gezondheid en de gezondheidszorg te ondersteunen en/of te verbeteren.1 Consumenten kunnen kiezen uit meer dan 300.000 verschillende gezondheidsapps, waaronder Fitbit, Noom, Strava, Headspace en Runtastic, maar er zijn weinig richtlijnen om een applicatie op te beoordelen. Er zijn wel verschillende initiatieven voor het opstarten van keurmerken, maar die staan nog redelijk in de kinderschoenen.
Traditionele onderzoeksmethoden lenen zich niet voor onderzoek naar technologie. Omdat onderzoekstrajecten makkelijk vier jaar duren, is de betreffende techniek vaak al achterhaald, voor het onderzoek is afgerond. Er zijn daarom nieuwe methoden nodig om innovaties te onderzoeken.2 Therapeuten die een applicatie willen inzetten zullen voorlopig zelf een weloverwogen keuze moeten maken. We bespreken hier een aantal selectiecriteria.

De eerste stap is het bepalen van het doel met de inzet van technologie. Daarbij kijk je naar de verschillende co-actoren, waaronder het behandeltraject, de klacht en de patiënt. Wat hoop je te beïnvloeden of welke verbeteringen verwacht je te zien? Kijk ook naar de onderdelen van het behandeltraject – de anamnese, de diagnose, het behandelplan, de behandelkeuze, het advies en de evaluatie – en bepaal in welke fase(n) je het product gaat implementeren. Zoek vervolgens welke oplossing passend is bij jouw behandeldoel. Binnen alle stadia van de behandeling kun je oplossingen vinden om tijd te besparen, je een beter inzicht in de patiënt te krijgen of je te helpen de behandeling te monitoren en bij te sturen. Evalueren met een overleggroep is ook nuttig.

www.robinhealthgames.com

Lees het gehele artikel vanaf pagina 42 in OrthoFyto 2/22.

Wilt u het gehele artikel als PDF bestand ontvangen? Bestel het dan hier voor € 3,50.

Bronvermelding:
1. Van Lettow B, Wouters M, Sinnige J, Van Stiphout C, Wat is ehealth?, Nictiz, 2019, 27 maart.
2. NTR, Atlas, NPOradio1, Zijn robots onze toekomstige doctoren?, podcast 2021, 29 juni. Geraadpleegd op 31 januari 2022, van www.nporadio1.nl/podcasts/focus-wetenschap/56452/zijn-robots-onze-toekomstige-doktoren
3. Computable, Zorg-apps krijgen keurmerk met kleurenlabel. 12 maart 202. Geraadpleegd op 31 januari 2022, van www.computable.nl/artikel/nieuws/zorg/7150020/250449/zorg-apps-krijgen-keurmerk-met-kleurenlabel.html
4. Sax, M. (2021). Between empowerment and manipulation: The ethics and regulation of -for profit health apps.
5. Gezondheidsvaardigheden, Quickscan digitale vaardigheden. Geraadpleegd op 31 januari 2022, van https://www.gezondheidsvaardigheden.nl/aan-de-slag/gezondheidsvaardigheden-meten/quickscan-digitale-vaardigheden/
6. ioresearch.nl, Kwart Nederlanders denkt voldoende te bewegen, maar doet dit niet. Geraadpleegd op 31 januari 2022, van https://www.ioresearch.nl/actueel/kwart-nederlanders-denkt-voldoende-te-bewegen-maar-doet-het-niet/#.W87fGHszapp.
7. Hollis, J. F., Gullion, C. M., Stevens, V. J., Brantley, P. J., Appel, L. J., Ard, J. D., Champagne, C. M., Dalcin, A., Erlinger, T. P., Funk, K., Laferriere, D., Lin, P. H., Loria, C. M., Samuel-Hodge, C., Vollmer, W. M., Svetkey, L. P., & Weight Loss Maintenance Trial Research Group (2008). Weight loss during the intensive intervention phase of the weight-loss maintenance trial. American journal of preventive medicine, 35(2), 118–126. https://doi.org/10.1016/j.amepre.2008.04.013.
8. European food composition tables. Geraadpleegd op 31 januari 2022, van https://www.fao.org/infoods/infoods/tables-and-databases/europe/en/
9.