Functionele buikpijn bij kinderen

28 May, 2024

Door Sophie Kuizenga-Wessel


Wereldwijd komen functionele buikpijnklachten veel voor. Bij kinderen resulteert functionele buikpijn in significante beperkingen in hun dagelijks leven, waaronder schoolverzuim en verminderde kwaliteit van leven. De etiologie en pathofysiologie zijn nog niet geheel duidelijk. Vele factoren, waaronder de darm-hersenas spelen een belangrijke rol. Er wordt steeds meer onderzoek gedaan naar de rol van voeding en niet-medicamenteuze complementaire behandelopties. Dat is belangrijk omdat 90% van de kinderen met functionele buikpijn aangeeft dat een of meer voedingsmiddelen geassocieerd zijn met een toename van de buikpijnklachten. 40% van de Nederlandse kinderen met functionele buikpijn zoekt hulp bij een complementaire behandeling met bijvoorbeeld kruiden en andere voedingssupplementen.

Functionele buikpijn is een veelvoorkomend probleem bij kinderen en treft tot wel 25% van alle kinderen wereldwijd.1 Bij een klein deel van deze kinderen blijkt een organische aandoening de oorzaak te zijn, zoals een glutenallergie (coeliakie) of inflammatoire darmziekten (IBD). Echter, in ongeveer 90% van de gevallen wordt geen onderliggende oorzaak gevonden. Dit worden functionele buikpijnstoornissen (functional abdominal pain disorders, FAPDs) genoemd.

Functionele buikpijn dient als verzamelnaam voor vier verschillende functionele buikpijnstoornissen: functionele dyspepsie, prikkelbare darmsyndroom (PDS), abdominale migraine en functionele buikpijn (ofwel niet anders gespecificeerd, FAP-NOS). De diagnose functionele buikpijn (FAPDs) wordt gesteld op basis van de Rome IV-criteria. Prikkelbare darmsyndroom is het meest voorkomende gediagnosticeerde FAPDs-subtype met een prevalentie tussen 6,2−11,9% en een piekprevalentie bij adolescenten.2 Studies naar de prevalentie van FAP-NOS wereldwijd vonden percentages tussen 1,2% en 4,4%. Er bestaan geen biochemische markers voor de diagnose van FAPDs. Hierdoor zijn een uitgebreide anamnese en lichamelijk onderzoek belangrijk om somatische oorzaken uit te sluiten. Aanvullend onderzoek wordt volgens de Nederlandse richtlijn alleen aanbevolen bij de aanwezigheid van rode vlaggen of alarmsymptomen in de anamnese.

Lees het gehele artikel vanaf pagina 10 in OrthoFyto 3/24.

Wilt u het gehele artikel als PDF bestand ontvangen? Bestel het dan hier voor € 3,50.

Bronvermelding:
1. Robin SG, et al. Prevalence of Pediatric Functional Gastrointestinal Disorders Utilizing the Rome IV Criteria. J Pediatr. 2018 Apr; 195:134-139.
2. Korterink JJ, et al. Epidemiology of pediatric functional abdominal pain disorders: a meta-analysis. PLoS One. 2015 May 20;10(5):e0126982.
3. Kuizenga-Wessel S, et al. Attention Deficit Hyperactivity Disorder and Functional Defecation Disorders in Children. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2018 Feb;66(2):244-249.
4. Roca M, et al. Fecal calprotectin in healthy children aged 4–16 years. Sci Rep 2020;10:20565.
5. Abomoelak B, et al. Gut Microbiome Remains Static in Functional Abdominal Pain Disorders Patients Compared to Controls: Potential for Diagnostic Tools. BioTech (Basel). 2022 Oct 27;11(4):50.
6. Thapar N, et al. Paediatric functional abdominal pain disorders. Nat Rev Dis Primers. 2020 Nov 5;6(1):89.
7. Korterink JJ, et al. Yoga Therapy for Abdominal Pain-Related Functional Gastrointestinal Disorders in Children: A Randomized Controlled Trial. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2016 Nov;63(5):481-487.
8. Schnedl WJ, et al. Functional Abdominal Pain Disorders in Children May Be Associated with Food Intolerance/Malabsorption. Children (Basel). 2023 Aug 24;10(9):1444.
9. Chumpitazi BP, et al. Randomised clinical trial: gut microbiome biomarkers are associated with clinical response to a low FODMAP diet in children with the irritable bowel syndrome. Aliment Pharmacol Ther. 2015 Aug;42(4):418-27.
10. Boradyn KM, et al. Low FODMAP Diet Is Not Effective in Children with Functional Abdominal Pain: A Randomized Controlled Trial. Ann Nutr Metab. 2020;76(5):334-344.
11. Chakraborty PS, et al. Non-pharmacologic approaches to treatment of pediatric functional abdominal pain disorders. Front Pediatr. 2023 Jun 15;11:1118874.
12. Cherry RN, et al. Herbal Approaches to Pediatric Functional Abdominal Pain. Children (Basel). 2022 Aug 22;9(8):1266.
13. Czigle S, et al On Behalf Of The Oemonom. Treatment of Gastrointestinal Disorders-Plants and Potential Mechanisms of Action of Their Constituents. Molecules. 2022 Apr 30;27(9):2881.