De chlorella-alg voedt, ontgift en beschermt

07 Jun, 2022

Door: Geert Verhelst

Steeds meer krijgen algen in de wetenschappelijke wereld de aandacht die ze verdienen. Door hun rijkdom aan fytonutriënten kunnen ze op diverse manieren de gezondheid ondersteunen. Dat is niet anders voor de chlorella-alg: na gebruik in de volksgeneeskunde en talloze studies op dieren en cellen, wijzen ook klinische studies op het grote potentieel van deze groene supervoeding.

Chlorella vulgaris/pyrenoidosa is een ééncellige, groene micro-alg met een drielagige, hoofdzakelijk uit cellulose bestaande celwand. Chlorella is sferisch, microscopisch klein (2 à 8 µ) en doet zich voor als microplankton. Als één van de oudste en primitiefste vormen van plantaardig leven op aarde, treft men ze wereldwijd aan in humusrijke zoete wateren. Om over zuivere en voedingsrijke chlorella te beschikken, wordt deze alg tegenwoordig gekweekt in ‘waterfarms’, waar over alle parameters wordt gewaakt om een hoge kwaliteit te waarborgen.
De meeste gezondheid ondersteunende eigenschappen dankt chlorella aan haar hoge voedingswaarde, tenminste als de harde celwanden gebroken zijn. Deze ‘broken cell wall’- chlorella bevat met 2 à 3% chlorofyl het hoogste chlorofylgehalte van alle planten en bevat compleet eiwit met alle acht essentiële aminozuren, daarmee soja in voedingswaarde ver achter zich latend. Chlorella bevat alle vitaminen die de mens nodig heeft en voor wie streng vegetarisch eet, is het goed nieuws dat ze qua vitamine D2 haar voet zet naast paddenstoelen en ook bioactieve vitamine B12 (methylcobalamine) aanlevert.

Zeer nuttig voor de moderne mens is het feit dat chlorella de lichaamsontgifting bevordert. Studies schrijven dit toe aan de sterk absorberende gebroken celwanden, aan het hoge gehalte van de ‘groene stofzuiger’ chlorofyl – de porfyrinering bindt toxische bivalente metalen – en aan het feit dat chlorella zowel het lever ontgiftende glutathion bevat als de aanmaak ervan bevordert in de lever. Dierstudies wijzen uit dat chlorella de absorptie in de darmtractus afremt van de dioxines die onze leefwereld vervuilen en de excretie ervan via de faeces verhoogt. Wat betreft de potentieel carcinogene heterocyclische amines, die gevormd worden bij bak- en braadprocessen, zag men in een placebogecontroleerde klinische studie dat die door chlorella minder werden geabsorbeerd en beter werden geïnactiveerd.1
Maar chlorella is vooral nuttig in de strijd tegen zware metalen zoals kwik, cadmium en lood. In een open-label trial bij gezonde personen verminderde 9 g per dag gedurende 3 maanden significant de concentratie kwik in bloed en haren.2 Dat werd toegeschreven aan directe absorptie in de darmen en aan het feit dat methylkwik, gecomplexeerd door glutathion, via de gal en de feces het lichaam verlaat.

Lees het gehele artikel vanaf pagina 29 in OrthoFyto 3/22.

Wilt u het gehele artikel als PDF bestand ontvangen? Bestel het dan hier voor € 3,50.

Bronvermelding:
1. Lee, I.; Tran, M.; Evans-Nguyen, T.; Stickle, D.; Kim, S.; Han, J.; Park, J.Y.; Yang, M. Detoxification of chlorella supplement on heterocyclic amines in Korean young adults>. Environ. Toxicol. Pharm. 2015, 39, 441–446.
2. Maruyama, I.; Uchikawa, T.; Kanno, T.; Ando, Y.; Kitsuki, H.; Yasutake, A. Chlorella supplementation decreases methylmercury concentrations of hair and blood in healthy volunteers. Fundam. Toxicol. Sci. 2018, 5, 117–122.
3. Ebrahimi-Mameghani, M.; Sadeghi, Z.; Farhangi, M.A.; Vaghef-Mehrabany, E.; Aliashrafi, S. Glucose homeostasis, insulin resistance and inflammatory biomarkers in patients with non-alcoholic fatty liver disease: Beneficial effects of supplementation with microalgae Chlorella vulgaris: A double-blind placebo-controlled randomized clinical trial. Clin. Nutr. 2017, 36, 1001–1006.
4. Ebrahimi-Mameghani, M.; Aliashrafi, S.; Javadzadeh, Y.; AsghariJafarabadi, M. The effect of Chlorella vulgaris supplementation on liver enzymes, serum glucose and lipid profile in patients with non-alcoholic fatty liver disease. Health Promot. Perspect. 2014, 4, 107–115.
5. Azocar, J.; Diaz, A. Efficacy and safety of Chlorella supplementation in adults with chronic hepatitis C virus infection. World J. Gastroenterol. 2013, 19, 1085–1090.
6. Miyazawa, T.; Nakagawa, K.; Takekoshi, H.; Higuchi, O.; Koto, S.; Kondo, M.; Kimura, F.; Miyazawa, T. Ingestion of Chlorella reduced the oxidation of erythrocyte membrance lipids in senior Japanese subjects. J. Oleo Sci. 2013, 62, 873–881.
7. Panahi, Y.; Badeli, R.; Karami, G.R.; Badeli, Z.; Sahebkar, A. A randomized controlled trial of 6-week Chlorella vulgaris supplementation in patients with major depressive disorder. Comp. Ther. Med. 2015, 23, 598–602.
8. Sherafati N, Bideshki MV, Behzadi M, Mobarak S, Asadi M, Sadeghi O. Effect of supplementation with Chlorella vulgaris on lipid profile in adults: A systematic review and dose-response meta-analysis of randomized controlled trials. Complement Ther. Med. 2022 Jun;66:102822.
9. Osuki, T.; Shimizu, K.; Iemitsu, M.; Kono, I. Multicomponent supplement containing Chlorella decreases arterial stiffness in healthy young men. J. Clin. Biochem. Nutr. 2013, 53, 166–169.
10. Otuski, T.; Shimizu, K.; Maeda, S. Changes in arterial stiffness and nitric oxide production with Chlorella-derived multicomponent supplementation in middle-aged and older individuals. J. Clin. Biochem. Nutr. 2015, 57, 228–232.
11. Otsuki, T.; Shimizu, K.; Iemitsu, M.; Kono, I. Salivary secretory immunoglobulin a secretion increases after 4-weeks ingestion of chlorella-derived multicomponent supplement in humans: A randomized cross over study. Nutr. J. 2011, 10, 91.
12. Kwak, J.H.; Baek, S.H.; Woo, Y.; Han, J.K.; Kim, B.G.; Kim, O.Y. Beneficial immunostimulatory effect of short-term Chlorella supplementation: Enhancement of Natural Killer cell activity and early inflammatory response (randomized, double-blinded, placebo-controlled trial). Nutr. J. 2012, 11, 53.
13. Vecina, J.F.; Oliveira, A.G.; Araujo, T.G.; Baggio, S.R.; Torello, C.O.; Saad, M.J.A.; Queiroz, M.L.S. Chlorella modulates insulin signaling pathway and prevents high-fat diet-induced insulin resistance in mice. Life Sci. 2014, 95, 45–52.
14. Nakano, S.; Takekoshi, H.; Nakano, M. Chlorella pyrenoidosa supplementation reduces the risk of anemia, proteinuria and edema in pregnant women. Plant Food Hum. Nutr. 2010, 65, 25–30.