Geneesmiddelen en de 4 natuurkwaliteiten

08 Aug, 2016

Geven alle geneesmiddelen werkelijk genezing? Alleen genéésmiddelen passen bij gezondheidszorg. Medicijnen die afhankelijk maken, horen bij ziekenzorg. Gebruik de 4 natuurkwaliteiten om met je collega’s en patiënten helder te communiceren over de vraag wat genezing is. Onder genezing wordt verstaan: ‘gezond worden’. De vraag wat gezondheid is, is lastig te beantwoorden. De gangbare definities van gezondheid zijn òf heel algemeen, zoals de definitie van de World Health Organisation (WHO) 1, òf zijn vanuit een specifiek vakgebied ingegeven2.

Het is opvallend dat geen van de definities gemakkelijk gebruikt kan worden om gezondheid te meten. Want hoe meet u iemands ‘welbevinden’ of ‘een harmonieuze verhouding’ of ‘optimale zelfverwerkelijking’ of ‘effectieve reactie’? U kunt zelfs tegen de statistische definitie van gezondheid inbrengen, dat overgewicht gezond is, omdat meer dan de helft van de Nederlanders dit inmiddels heeft. Ook de laatste ontwikkeling, het flexibele gezondheidsconcept van M. Hubert et al. 3, lijkt gedoemd tot mislukking, omdat het invullen van zoveel vragenlijsten over je gezondheid op zichzelf al ziekmakend is.

Wilt u het hele artikel als PDF ontvangen? Bestel het dan hier voor € 3,50. Bronnen: 1. Constitution of the World Health Organisation, Basic Documents, Forty-fifth edition, Supplement, October 2006. 2. Ten Have, H. & Van Leeuwen, E. (2003) Medische ethiek. Houten: Bohn Stafleu van Lochem. p 123 (citaat), p. 127 (kader) 3. Huber M., Van Vliet, M., Giezenberg, M. & Knottnerus, A. (2013). Towards a conceptual framework relating to ‘Health as the ability to adept and to self manage’. Driebergen - Rijssenburg: Louis Bolk Instituut. 4. Balzer, W. & Eleftheriadis, A. (1991) A reconstruction of the Hippocratic humoral theory of health. Journal for General Philosophy of Science 22: 207-227. 5. Koenders, R. en Tenhagen, E. (2015). Èn simpel èn complex. Roosendaal: Koenders & Tenhagen. 6. Koenders, R. en Tenhagen, E. (2016). Voorjaarsmoeheid. OrthoFyto 21(116):36-37. 7. Koenders, R. en Tenhagen, E. (2016). Hooikoorts. OrthoFyto 21(216):. 8. Hoffmann, D. (2003). Medical herbalism. Rochester: Healing Arts Press 9. Verhelst, G. (2008). Groot handboek geneeskrachtige planten. Wevelgem: BVBA Mannavita 10. Broughton, A. (2011). An overview of Yellow Card reporting by NIMH practitioners. Journal of Herbal Medicine 1: 15-19