Pijn en de 4 natuurkwaliteiten

28 Nov, 2016

Door: Renée Koenders en Esther Tenhagen

Pijn is een signaal van het lichaam dat aandacht en zorg vraagt. Tevens biedt het de patiënt een kans om via gedragsverandering het lichaam weer in balans te brengen. In onze cultuur wordt deze alarmfunctie van pijn nauwelijks erkend. Pijn is een heftige prikkel waar de patiënt snel vanaf wil. Met een pijnstiller kan de oorzaak van het alarm worden genegeerd en hoeft de patiënt niets te veranderen. In de natuurgeneeskunde luisteren we wel naar het signaal; wat wil de pijn vertellen? Pijn geeft een goede motivatie voor verandering. De vier pijlers van de natuurgeneeskunde kunnen bijdragen aan succesvolle ‘pijn-stilling’.

Het woord pijn in dit artikel kan worden vervangen door jeuk of andere klachten van het zenuwstelsel. Dit zijn immers ook alarmsignalen. Ze ontstaan omdat het zenuwstelsel wordt geprikkeld door toxinen. De oorzaak van de toxinen (dyscrasie) moet worden aangepakt en niet de symptomen, zoals pijn of jeuk. De oorzaak van dyscrasie is altijd te herleiden tot één van de vier primaire uitscheidingsorganen. Lees het gehele artikel vanaf pagina 36 in OrthoFyto 6/16 Wilt u het hele artikel als PDF ontvangen? Bestel het dan hier voor € 3,50