Het natuurlijke lichaam

30 Nov, 2021

Door Anna Kruyswijk - van der Heijden

We worden geboren in een lichaam, en daarmee doen we onze intrede in de materiële wereld. Vaak identificeren we ons met ons lichaam, maar dat is een beperking, want het is een voertuig dat we hebben, en niet zijn. Je natuurlijke, oorspronkelijk zo bedoelde lichaam is het lichaam waarin je je vrij beweegt en dat moeiteloos bij jou past in alle levensfasen, zonder dat het hoeft te voldoen aan een ideaalbeeld.

Ons lichaam is volgens de Veda’s een voertuig voor de essentie van wie we zijn, en is tijdens ons leven behulpzaam om deze essentie tot uitdrukking te brengen. De zintuiglijke functies van ons lichaam stellen ons in staat de buitenwereld te ervaren en de indrukken ervan vervolgens te verwerken en bewust waar te nemen. Zo kunnen we functioneren in de materiele zintuiglijke wereld. Onze uiterlijke verschijning is wat anderen zien en waaraan zij herkennen dat wij het zijn. Vorm, tast, geur en manier van bewegen spelen allemaal hun eigen rol in deze herkenbaarheid. Schoonheidsidealen, die van alle tijden en culturen zijn, kunnen de vrijheid van het natuurlijke lichaam belemmeren. Maar ook invloeden van buitenaf en van binnenuit blijken in onze huidige tijd een grote rol te spelen.

Want overgewicht en obesitas, pathologisch overgewicht, hebben in korte tijd onze verschijningsvorm ingrijpend veranderd, en zijn een toenemend probleem als het gaat om gezondheid: mensen met overgewicht hebben meer kans op allerlei chronische ziekten.
Het centrale mechanisme is de neiging van wit visceraal vetweefsel, meestal ontstaan door insuline resistentie, om te gaan ontsteken en laaggradige inflammatie elders te bevorderen. Insuline resistentie gaat samen met metabole starheid, het onvermogen om over te schakelen van koolhydraatverbranding naar vetverbranding, waardoor wit vetweefsel toeneemt.1 Ook de samenstelling van de darmmicrobiota speelt een rol in gewichtstoename.2 Sinds 1975 is obesitas wereldwijd met een factor drie toegenomen, en neemt nog steeds toe, ondanks de adviezen van overheidswege om hier een halt aan toe te roepen. Minder eten en meer bewegen blijken niet afdoende te zijn, en dit is niet verwonderlijk aangezien belangrijke invalshoeken niet worden meegenomen in de adviezen. Hieronder vallen de inmiddels bekende omgevingsinvloeden zoals de blootstelling aan hormoon verstorende en toxische stoffen, ons deficiënte, toxisch belaste en onevenwichtige voedsel, ons verstoorde bioritme, heel veel stress, ongebalanceerd bewegen en een beschadigd darmmicrobioom.3 Transgenerationele overdracht en intra-uteriene programmering voor obesitas spelen eveneens een rol.

www.jouwvoeding.com

Lees het gehele artikel vanaf pagina 06 in OrthoFyto 6/21.

Wilt u het gehele artikel als PDF bestand ontvangen? Bestel het dan hier voor € 3,50.

Bronvermelding:
1. Goodpaster BH. et al. Metabolic flexibility in health and disease. Cell Metab. 2017; 25(5): 1027–1036.
2. Stannislawski MA et al. Gut microbiota phenotypes of obesity. Meta-Analysis NPJ Biofilms Microbiomes. 2019;5(1):18.
3. Kruyswijk- v.d. Heijden AM. Blootstelling aan hormoon verstorende stoffen. Orthofyto 2020;2:34-39.
4. Dhuandhar EJ. The food-insecurity obesity paradox: A resource scarcity hypothesis. Physiol Behav. 2016;162:88-92.
5. Zukiewicz-Sobczak W et al. Obesity and poverty paradox in developed countries. Ann Agric Environ Med. 2014;21(3):590-4.
6. Hall KD et al. Ultra-Processed Diets Cause Excess Calorie Intake and Weight Gain: An Inpatient Randomized Controlled Trial of Ad Libitum Food Intake. Cell Metab 2019;30:67-77.
7. Goossens GH. The metabolic Phenotype in Obesity: Fat Mass, Body Fat Distribution, and Adipose Tissue Function. Obes Facts. 2017;10(3):207-215.
8. Ketabi SR. Ayurveda. DK Publ 2017. ISBN: 9781465462763
9. Smith JM. Survey Reports Improved Health After Avoiding Genetically Modified Foods. Int J Hum Nutr Funct Med 2017.
10. Kruyswijk- v.d. Heijden AM. Keto-Detox, zonder honger ontgiften en afvallen. Jouw Voeding. 2e druk 2021. ISBN: 9789090323152

is 30 jaar behandelend arts geweest (o.a. huisarts en integraal werkend arts). In 2008 is zij overgestapt naar preventie met de oprichting van 'Jouw Voeding', een organisatie voor cursussen, lezingen en onderwijs over voeding en gezondheid.

Laat een reactie achter