Alcohol in combinatie met geneesmiddelen en voedingssupplementen

13 Aug, 2018

Door: Han Siem

Recentelijk is in het vooraanstaande medische tijdschrift The Lancet een onderzoek gepubliceerd over de impact van dagelijkse alcoholconsumptie op onze levensverwachting. De onderzoekers voegden de resultaten van 83 eerder uitgevoerde studies samen, met in totaal 599.912 deelnemers uit 19 westerse landen. Uit de meta-analyse blijkt dat mannen van 40 jaar die minder dan tien glazen alcohol per week drinken, gemiddeld anderhalf jaar langer leven dan leeftijdsgenoten die wekelijks 20 tot 35 glazen drinken. De wetenschappers adviseren alcoholgebruik te beperken tot maximaal een glas per dag om het risico op vroegtijdig overlijden te verkleinen.1

Alcoholinname is een belangrijke risicofactor voor veel gezondheidsproblemen en veelal een van de veroorzakers van kanker, infecties, diabetes, neuropsychiatrische problemen, cardiovasculaire aandoeningen, verhoging van lipiden, lever- en pancreasmorbiditeit.2 Een hogere inname van alcohol gaat samen met een toegenomen risico op atriumfibrilleren, hypertensie en ischemische hartziekte.3 In een onderzoek wordt aangetoond dat het mogelijke cardioprotectieve effect van een gemiddeld lage alcoholconsumptie teniet wordt gedaan indien dit regelmatig wordt afgewisseld met zwaar drinkgedrag bij gelegenheden.4 Alcohol wordt door het lichaam gezien als een lichaamsvreemde stof die door de lever moet worden afgebroken. Bij gebruik van te grote hoeveelheden tegelijk kan er in meer of mindere mate een intoxicatie ontstaan, omdat de lever het niet afdoende kan afbreken.

Alcohol wordt afgebroken door alcoholdehydrogenase tot acetaldehyde en NADH. Acetaldehyde wordt door aldehydedehydrogenase omgezet in azijnzuur en NADH, de stoffen die het katergevoel veroorzaken. Alcoholisten krijgen het ontwenningsmiddel disulfiram dat aldehydedehydrogenase remt, waardoor een katergevoel na alcoholinname langer aanhoudt. Bij de afbraak van alcohol is thiamine nodig, waardoor bij alcoholisten een tekort hieraan ontstaat.

Bij de afbraak van alcohol speelt het cytochroom P450-leverenzymsysteem, en met name CYP2E1, een actieve rol. Het P450-systeem is induceerbaar door alcohol, met als gevolg dat het zich ontwikkelt bij langdurig alcoholgebruik. Dit verklaart waarom zware drinkers alcohol beter en sneller afbreken dan niet drinkers. Ook is het P450-systeem, waaronder de CYP2E1-activiteit, genetisch bepaald. Zo beschikken Aziaten over een minder actief CYP2E1, waardoor ze minder goed tegen drank kunnen.

www.devitamineapotheek.nl Lees het gehele artikel vanaf pagina 10 in OrthoFyto 4/18. Wilt u het hele artikel als PDF ontvangen? Bestel het dan hier voor € 3,50. Bronvermelding:
 1. Wood AM, Kaptoge S, Butterworth AS, Willeit P, Warnakula S, Bolton T, et al. Risk thresholds for alcohol consumption: combined analysis of individual-participant data for 599 912 current drinkers in 83 prospective studies. Lancet (London, England) . Elsevier; 2018 Apr 14;391(10129):1513–23.
 2. Rehm J. The risks associated with alcohol use and alcoholism. Alcohol Res Health. National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism; 2011;34(2):135–43.
 3. Baliunas DO, Taylor BJ, Irving H, Roerecke M, Patra J, Mohapatra S, et al. Alcohol as a risk factor for type 2 diabetes: A systematic review and meta-analysis. Diabetes Care]. American Diabetes Association; 2009 Nov 1 ;32(11):2123–32.
 4. Rehm J, Zatonksi W, Taylor B, Anderson P. Epidemiology and alcohol policy in Europe. Addiction. Wiley/Blackwell (10.1111); 2011 Mar;106:11–9.
 5. Marzullo L. An update of N-acetylcysteine treatment for acute acetaminophen toxicity in children. Curr Opin Pediatr. 2005 Apr;17(2):239–45.
 6. Viña J, Perez C, Furukawa T, Palacin M, Viña JR. Effect of oral glutathione on hepatic glutathione levels in rats and mice. Br J Nutr. 1989 Nov;62(3):683–91.
 7. Aw TY, Wierzbicka G, Jones DP. Oral glutathione increases tissue glutathione in vivo. Chem Biol Interact. 1991;80(1):89–97.
 8. Hancock RD, Viola R. Improving the Nutritional Value of Crops through Enhancement of l -Ascorbic Acid (Vitamin C) Content: Rationale and Biotechnological Opportunities. J Agric Food Chem. 2005 Jun 29 ;53(13):5248–57.
 9. Betrosian AP, Thireos E, Toutouzas K, Zabaras P, Papadimitriou K, Sevastos N. Occidental beriberi and sudden death. Am J Med Sci. 2004 May ;327(5):250–2.
 10. Maschke M, Weber J, Bonnet U, Dimitrova A, Bohrenkämper J, Sturm S, et al. Vermal atrophy of alcoholics correlate with serum thiamine levels but not with dentate iron concentrations as estimated by MRI. J Neurol. 2005 Jun 23;252(6):704–11.
 11. The Natural Standard 2018
 12. Reguliere antistollingsmiddelen en kruiden. OrthoFyto October 2017:10-11
 13. Ariga T. The antioxidative function, preventive action on disease and utilization of proanthocyanidins. 2004 ;21(1–4):197–201.
 14. Ferenci P, Dragosics B, Dittrich H, Frank H, Benda L, Lochs H, et al. Randomized controlled trial of silymarin treatment in patients with cirrhosis of the liver. J Hepatol. 1989 Jul;9(1):105–13.
 15. Lieber CS, Leo MA, Cao Q, Ren C, DeCarli LM. Silymarin retards the progression of alcohol-induced hepatic fibrosis in baboons. J Clin Gastroenterol. 2003 Oct;37(4):336–9.

is complementair werkend apotheker bij de Huizer Apotheek, DeVitamineapotheek.nl en het Integraal Medisch Centrum Amsterdam. Hij is gespecialiseerd in interacties tussen reguliere en complementaire medicatie.

Laat een reactie achter