Combineren van complementaire behandelwijzen en chirurgie

09 Apr, 2024

Door Marieke Aalbers

Bij het combineren van reguliere en complementaire behandelingen kunnen interacties of contra-indicaties een rol spelen. Dit is in ieder geval relevant bij chirurgische ingrepen. Complementaire behandelingen die invloed hebben op de bloedstolling dienen preoperatief, dus ruim voor de chirurgie, gescreend te worden op mogelijke interacties of contra-indicaties. Dat geldt ook bijvoorbeeld voor behandelingen die sederend van aard zijn. Dit artikel bespreekt veelvoorkomende aandachtspunten.

Wat is het verschil tussen een interactie en een contra-indicatie? Een interactie speelt zich meestal af op moleculair niveau, doordat er bijvoorbeeld wordt geconcurreerd om dezelfde receptor, of doordat de metabole route wordt versneld of vertraagd. Een voorbeeld hiervan zijn de CYP-enzyminteracties. Bij een contra-indicatie speelt er een omstandigheid bij de cliënt die impact kan hebben op het resultaat van de voorgestelde behandeling. Zo kan er bijvoorbeeld sprake zijn van een aandoening waardoor een bepaald medicijn of supplement dient te worden vermeden. In dat geval is er sprake van een contra-indicatie. Bijvoorbeeld: bij een bloeding zijn bloedverdunnende medicatie en supplementen gecontra-indiceerd.

Ook kan het zijn dat door omstandigheden van een cliënt de toedienwijze of dosering moet worden aangepast. Een medicijn of supplement hoeft dan niet te worden gestaakt, maar er moet wel rekening worden gehouden met de omstandigheden. Een voorbeeld hiervan is het aanpassen van de dosering op de lever- en nierfunctie. Dit is een voorbeeld van ‘personalized medicine’ en valt buiten de definitie van contra-indicatie omdat het in dit geval niet wordt afgeraden. Een operatieve ingreep is eveneens een omstandigheid, maar dit kan wel een contra-indicatie zijn voor zowel reguliere als complementaire behandelingen. Tijdens een chirurgische ingreep is een juiste bloedstolling uiteraard van levensbelang: bij te weinig stolling kunnen bloedingsproblemen ontstaan en bij een te veel stolling trombose- en embolievorming.1-3

Lees het gehele artikel vanaf pagina 6 in OrthoFyto 2/24.

Wilt u het gehele artikel als PDF bestand ontvangen? Bestel het dan hier voor € 3,50.

Bronvermelding:
1. Stichting tegen kanker. Geraadpleegd op 3 maart 2024, van www.kanker.be/voedingssupplementen/al
2. Memorial Sloan Kettering Cancer Center New York. About herbs app. Geraadpleegd op 3 maart 2024, van www.mskcc.org/cancer-care/diagnosis-treatment/symptom-management/integrative-medicine/herbs/search
3. Farmacotherapeutisch Kompas. Omega-3-vetzuren. Geraadpleegd op 3 maart 2024, www.farmacotherapeutischkompas.nl
4. College ter Beoordeling van Geneesmidddelen. Geraadpleegd 3 maart 2024. Omacor bijsluiter. www.cbg-meb.nl Omacor.
5. Chang J. Safety of supplementation of omega-s polyunsaturated fatty acids: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Adv Nutr. 2023 Nov; 14(6); 1326-1336.
6. Akintoye E. Fish oil and perioperative bleeding. Insights from the OPERA randomized trial. Cardiovascular Quality and Outcomes; vol11 no 11. www.ahjournals.org
7. van der Meij B, van Bokhorst – van der Schueren M. n-3 PUFAs in cancer, surgery, and critical care: a systematic review on clinical effects, incorporation, and washout of oral or enteral compared with parenteral supplementation. Am. J. Clin. Nutr. 2011 Nov;94(5):1248-65.
8. Bergtrup K. No impact of fish oil supplements on bleeding risk: a systematic review. Dan Med J. 2017 May;64(5):A5366.