Hulpbronnen bij het beoordelen van interactiewaarschijnlijkheid

28 Nov, 2023

Door: Fleur Kortekaas

In ieder therapietraject zijn er twee momenten waarop een interactiebeoordeling op zijn plaats is. Allereerst vindt een beoordeling op interacties plaats bij de intake. Cliënten gebruiken veelal medicatie en zelfzorgproducten door elkaar, zonder erbij stil te staan dit u te melden. En op een later tijdstip in het behandeltraject dient, bij bestaand medicatiegebruik, een beoordeling op interacties plaats te vinden bij uw therapiekeuze. Om een klinisch besluit over interactiewaarschijnlijkheid te kunnen maken is het - naast uw professionele deskundigheid - belangrijk om hulpbronnen met informatie over wisselwerking te kennen. En om recente wetenschappelijke publicaties aangaande interacties te kunnen vinden en interpreteren.

Er zijn diverse hulpbronnen beschikbaar. Een aantal belangrijke zijn de Natural Standard database, het Farmacotherapeutisch Kompas en About Herbs van het Memorial Sloan Cancer Centre.2-4 Bovendien geeft de apotheker Han Siem vrijwel in iedere editie van OrthoFyto informatie over wisselwerking tussen kruiden, supplementen en geneesmiddelen in de rubriek Interacties. Een overzicht van de artikelen van de afgelopen vijf jaar werd in de vorige editie gepubliceerd.1 Daarnaast stellen experts regelmatig artikelen over dit onderwerp op.2-4 U treft de desbetreffende artikelen aan in het online OrthoFyto archief.

De Natural Standard database is een Engelstalige database. Ze bevat geaggregeerde informatie over de veiligheid en wisselwerking met kruiden. Ook is er een handige tool om bij polyfarmacie interactiewaarschijnlijkheid uit te zoeken. Vanuit deze database kunt u doorklikken op referenties en vervolgens deze referenties verder bestuderen. De toegang is mogelijk met een betaald jaarlijks abonnement. De database is onontbeerlijk bij de beoordeling van wisselwerkingen. Zo zijn hierin bijvoorbeeld de effecten van supplementen op P-450 (CYP) enzymen opgenomen, mits bekend. Bij iedere monografie staat de datum van opstellen. Het is dus gemakkelijk om vanaf die datum te zoeken naar recentere wetenschappelijke publicaties en zo de meest up-to-date informatie te vinden. De database is gericht op in het Westen gebruikte voedingssupplementen, geen oosterse.5

Lees het gehele artikel vanaf pagina 6 in OrthoFyto 6/23.

Wilt u het gehele artikel als PDF bestand ontvangen? Bestel het dan hier voor € 3,50.

Bronvermelding:
1. Kortekaas F. Overzicht van rubrieken van Han Siem. OrthoFyto 5 2023 p7-9.
2. De Waard C. Medicijngebruik en nutriëntendepletie bij ouderen. OrthoFyto 6 2020 p 18-22.
3. Koning K. Wederzijdse interactie tussen medicatie en darmmicrobioom. OrthoFyto 1 2022 p44-47.
4. Lodewijk M. Voortrekker in een nieuw vakgebied. OrthoFyto 3/22 p42-44.
5. Natural Standard database bereikbaar via naturalmedicines.therapeuticresearch.com
6. Farmakotherapeutisch Kompas bereikbaar via www.farmacotherapeutischkompas.nl
7. Geneesmiddelen Repertorium BCFI bereikbaar via www.bcfi.be
8. Yeung Memorial Sloan Kettering Cancer Center. Herb-Drug Interactions in Cancer Care. www.mskcc.org/herb-drug-interactions-care
9. College Ter Beoordeling van Geneesmiddelen. Medicijninformatie-kruiden. Bereikbaar via www.cbg.meb.nl
10. ESCOP. Table of herb-drug interactions based on the monographs of ESCOP. Geraadpleegd via www.escop.com
11. Maideen, Balasubramaniam. (2018). Pharmacologically relevant drug interactions of sulfonylurea antidiabetics with common herbs. J Herbmed Pharmacol. 2018;7: 200-210.
12. Rehab F. Abdel-Rahman, Gamal A. Soliman, Abdulaziz S. Saeedan, Hanan A. Ogaly, Reham M. Abd-Elsalam, Saleh I. Alqasoumi, Maged S. Abdel-Kader. Molecular and biochemical monitoring of the possible herb-drug interaction between Momordica charantia extract and glibenclamide in diabetic rats. Saudi Pharmaceutical Journal, Volume 27, Issue 6, 2019, Pages 803-816, ISSN 1319-0164.