Kankermedicijnen én suppletie; kan dat wel?

05 Oct, 2022

Door Han Siem

Als érgens de vraag speelt of je kruiden en voedingssupplementen veilig en zinvol kunt combineren met reguliere therapie, dan is het bij kankermedicijnen. De patiënt is gebaat bij een goede weerstand, dus optimale vitamine- en mineraalstatus. Maar de reguliere behandelaar heeft vaak weerstand tegen supplementen uit vrees voor interacties. Toch merken we dat veel kankerpatiënten alles willen inzetten om beter te kunnen worden of de impact van bijwerkingen te verlagen. We bieden hier een overzicht van (mogelijke) ongewenste wisselwerkingen.

Er is veel behoefte aan meer kennis en informatie omtrent de combinatie van oncolytica en suppletie. Maar er zijn niet veel overzichtsartikelen te vinden die interacties beschrijven. Het combineren van kruiden en voedingssupplementen tijdens de behandeling met oncolytica en radiotherapie is een buitengewoon lastig onderwerp. In onze vitamineapotheek krijgen we veel patiënten die behandeld (gaan) worden met oncolytica. Om de bijwerkingen te verzachten en de weerstand te verhogen willen ze vaak suppletie inzetten. Dit is niet altijd op advies van een behandelaar. Ook ontstaat er vaak discussie met de behandelend arts omdat die veelal niet op de hoogte is van de impact van de suppletie. Het advies dan maar om van suppletie af te zien. We bevinden ons als medebehandelaar daarom dikwijls in een lastige spagaat tussen enerzijds arts en wetenschap, anderzijds patiënten en hun verlangen naar een optimale weerstand.

In deze bijdrage geef ik een overzicht van de toegepaste oncolytica; ik licht de middelen eruit waarvan een kans bestaat op interacties met kruiden. Oncolytica elimineren tumorcellen door de stofwisseling te beïnvloeden en via diverse biochemische processen in de tumorcellen waardoor de celgroei stopt en de cel dood gaat: apoptose. Maar ook de celgroei van gezond weefsel wordt helaas aangetast en er ontstaan veel bijwerkingen. De meeste oncolytica beïnvloeden processen die betrokken zijn bij actieve celdeling, zoals mitose (celkerndeling) en DNA-verdubbeling. Het oncolyticum vormt vrije radicalen die het DNA zodanig beïnvloeden dat de celstofwisseling wordt verstoord en de tumor sterft. Alleen: ook de vorming van vrije radicalen gaat gepaard met veel bijwerkingen.1 De combinatie van reguliere medicatie met antioxidanten vermindert dus mogelijk de bijwerkingen maar ook de werking van de oncolytica.

www.devitamineapotheek.nl

Lees het gehele artikel vanaf pagina 6 in OrthoFyto 5/22.

Wilt u het gehele artikel als PDF bestand ontvangen? Bestel het dan hier voor € 3,50.

Bronvermelding:
1. D’ Andrea. Use of antioxidants during chemotherapy and radiotherapy should be avoided. Cancer J clins 2005;55:319-21.
2. Farmacotherapeutisch kompas.nl via www.farmacotherapeutischkompas.nl
3. Meijerman et al. Herb drug interactions in oncology: focus on mechanisms of induction. Oncologist 2006;11(7):742-752.
4. A Kalliokoski and M Niemi. Impact of OATP transporters on pharmacokinetics. Journal. Br J Pharmacol v.158(3); 2009 Oct; 158(3): 693–705.
5. Labriola D, Livingston R. Possible interactions between dietary antioxidants and chemotherapy. Oncology 1999;13:1003-8.
6. Saskia Rulof. Vermijd hoge doseringen antioxidanten. Ned. Tijdsch. voeding en dietetiek;2010:65(6)
7. Prasad KN. Rationale for using high-dose multiple dietary antioxidants as an adjunct to radiation therapy and chemotherapy. J Nutr 2004;134:3182S-3S.
8. Conklin KA. Cancer chemotherapy and antioxidants. J Nutr 2004;134:3201S-3204S.
9. Sparreboom et al. Herbal remedies in the US:potential adverse reactions with anticancer agents. J.Clin.Oncol 2004:22(12):2489-2503.
10. Lamson. Antioxidants and cancer therapy. Altern. Med .Rev 2000;5(2):152-63.
11. Weijl. Free radicals and antioxidants in chemotherapy induced toxicity. Cancer treatment rev 1997;23:209-40.