Pycnogenol: een veilig en breed werkend middel

02 Jun, 2022

Door: Han Siem

Het is helaas nog wat onderbelicht in de complementaire praktijk en ook nog onvoldoende bekend bij het publiek: pycnogenol, afkomstig van de maritieme zeeden. Terwijl deze bijzondere stof bij een zeer breed scala aan aandoeningen kan worden toegepast. Vooral zijn rol bij (long)covid, hart- en vaatziekten en in het bijzonder tinnitus, maakt deze stof waardevol. Pycnogenol is relatief veilig, geeft geen bijwerkingen en gaat weinig interacties aan in de combinatie met reguliere geneesmiddelen.

Pinus pinaster, de maritieme zeeden of pijnboom, afkomstig uit mediterrane landen, waaronder Spanje, Frankrijk, Portugal, Italië, Kroatië en Marokko bevat een uniek complex van wateroplosbare polyfenolen, proanthocyanidines (OPC) en organische zuren. OPC of pycnogenol is goed verkrijgbaar op de Nederlandse markt. Redenen te meer om pycnogenol hier even in het zonnetje te zetten.
Na een enkele orale inname van een gestandaardiseerd extract van maritieme pijnboomschors kunnen binnen dertig minuten na inname ten minste vier bekende bestanddelen in het plasma worden gedetecteerd. Deze bestanddelen omvatten onder andere catechine, cafeïnezuur, ferulazuur en taxifoline.1 Het van toepassing zijnde deel van de maritieme zeeden is de bast. Het is gepatenteerd en in de handel gebracht onder de naam Pycnogenol waaraan de laatste veertig jaar meer dan driehonderd wetenschappelijke studies zijn gedaan. Pycnogenol is het in de VS gedeponeerde handelsmerk voor een specifiek extract dat is afgeleid van Franse zeeden.

Pycnogenol is een krachtige antioxidant en vrije-radicalenvanger, remt ontstekingen en heeft immuno-modulerende effecten. OPC uit druivenpitten sorteert ook een aantal van deze gezondheidseffecten. Het voedingssupplement is onder andere goed voor hart en bloedvaten, mede door het verbeteren van de synthese van stikstofmonoxide uit het aminozuur arginine. Verhoging hiervan leidt tot een betere vaatverwijding en circulatie, bloeddrukverlaging en remming van atherosclerose en trombose.1 Een onderzoek toont aan dat pycnogenol veilig is bij een gebruik in doses van 50-450 mg per dag gedurende maximaal een jaar.2 Naast de veiligheid van pycnogenol zijn er ook weinig bijwerkingen, afgezien van incidentele milde bijwerkingen die ook bij het gebruik van placebo worden gezien, zoals duizeligheid, hoofdpijn en misselijkheid.1

www.devitamineapotheek.nl

Lees het gehele artikel vanaf pagina 6 in OrthoFyto 3/22.

Wilt u het gehele artikel als PDF bestand ontvangen? Bestel het dan hier voor € 3,50.

Bronvermelding:
1. Scientific and clinical monograph for pycnogenol (French maritime pine bark extract). American Botanical Council, 2019.
2. Lima PB, Dias JAF, Esposito ACC, Miot LDB, Miot HA. French maritime pine bark extract (pycnogenol) in association with triple combination cream for the treatment of facial melasma in women: a double-blind, randomized, placebo-controlled trial. J Eur Acad Dermatol Venereol 2021;35(2):502-8.
3. Weichmann F, Rohdewald P. Projected supportive effects of PycnogenolⓇ in patients suffering from multi-dimensional health impairments after a SARS-CoV2 infection. International Journal of Antimicrobial Agents, Volume 56, Issue 6, 2020, 106191, ISSN 0924-8579.
4. Bo XU, Cun-yu FAN, An-lu WANG, Yi-long ZOU, Yi-han YU, Cong HE, Wen-guang XIA, Ji-xian ZHANG, Qing MIAO, Suppressed T cell-mediated immunity in patients with COVID-19: A clinical retrospective study in Wuhan, China. Journal of Infection, Volume 81, Issue 1, 2020, Pages e51-e60, ISSN 0163-4453.
5. Liu FJ, Zhang YX, Lau BH. Pycnogenol enhances immune and haemopoietic functions in senescence-accelerated mice. Cell Mol Life Sci 1998;54:1168-72.
6. M. Pütter, K.H.M. Grotemeyer, G. Würthwein, M. Araghi-Niknam, R.R. Watson, S. Hosseini, P. Rohdewald, Inhibition of Smoking-Induced Platelet Aggregation by Aspirin and Pycnogenol. Thrombosis Research, Volume 95, Issue 4, 1999, Pages 155-161, ISSN 0049-3848.
7. Araghi-Niknam M, Saiid Hosseini, Larson D, Rohdewald P, Watson R. Pine bark extract reduces platelet aggregation. Integrative Medicine, Volume 2, Issues 2–3, 2000, Pages 73-77, ISSN 1096-2190.
8. Grossi, M. G., Belcaro, G., Cesarone, M. R., Dugall, M., Hosoi, M., Cacchio, M., Ippolito, E., & Bavera, P. (2010). Improvement in cochlear flow with Pycnogenol® in patients with tinnitus: a pilot evaluation. Panminerva medica, 52(2 Suppl 1), 63–67.
9. Luzzi R et al. Improvement in symptoms and cochlear flow with pycnogenol in patients with Meniere's disease and tinnitus. Minerva Med. 2014 Jun;105(3):245-54.
10. Mahmoudian-Sani, M et al. Ginkgo biloba in the treatment of tinnitus: An updated literature review. Int Tinnitus J. 2017 Jun 1;21(1):58-62.
11. Araghi-Niknam, M., Hosseini, S., Larson, D., Rohdewald, P., and Watson, R. R. Pine bark extract reduces platelet aggregation. Integr.Med. 3-21-2000;2(2):73-77.
12. Wang S, Tan D Zhao Y et al. The effect of pycnogenol on the microcirculation, platelet function and ischemic myocardium in patients with coronary artery diseases. Eur Bull Drug Res 1999;7:19-25.
13. Han Siem. Pas op bij de combinatie van complementaire medicatie en reguliere antistollingsmiddelen. Orthofyto, oktober 2017; pag 10-11.
14. Liu X, Wei J, Tan F, et al. Antidiabetic effect of Pycnogenol French maritime pine bark extract in patients with diabetes type II. Life Sci 2004;75:2505-13.
15. Liu FJ, Zhang YX, Lau BH. Pycnogenol enhances immune and haemopoietic functions in senescence-accelerated mice. Cell Mol Life Sci 1998;54:1168-72.