Kanker bezien als metabolische ziekte

28 Jan, 2021

Door: Vera van Randwijck

Het onderzoek naar de oorzaak van kanker heeft zich sinds de jaren zeventig vooral gericht op het vinden van de genetische oorsprong. Professor Thomas Seyfried meent dat we daarmee op het verkeerde spoor zitten. Hij stelt voor om verder te gaan op de weg die onderzoeker Otto Warburg begin vorige eeuw was ingeslagen. Nobelprijswinnaar Warburg, expert in dissimilatie, zag kanker als een metabolische ziekte; een cellulaire ademhalingsziekte.

In zijn baanbrekende boek uit 2012 betoogt dr. Thomas N. Seyfried, dat we het genetische kankermodel los moeten laten en kanker moeten zien als een gebrek aan cellulaire ademhaling.1 Seyfried is professor aan het Biology Department of Boston College en al jarenlang wetenschappelijk onderzoeker in dit veld.
Otto Warburg was een pionier in biochemie en celfysiologie en heeft de Nobelprijs voor Fysiologie en medicijnen ontvangen in 1931. Hij ontdekte dat kankercellen overgingen op het fermenteren van glucose, ondanks de aanwezigheid van zuurstof. In die tijd was het mitochondrium nog niet bekend, zo min als DNA. Dit aerobe fermentatieproces staat inmiddels bekend als het Warburgeffect. Zijn redenatie was dat alleen die cellen die in staat waren over te stappen op aerobe glycolyse, nadat de cellulaire ademhaling was beschadigd, zich konden ontwikkelen tot kankercellen. Tijdens de uitreiking van de Nobelprijs claimde hij: ‘The prime cause of cancer is the replacement of the respiration of oxygen in normal body cells by a fermentation of sugar’.

Warburg publiceerde in 1924 het artikel waarin hij beschreef wat hij in zijn onderzoeken had ontdekt; dat tumoren melkzuur (lactaat) produceren, zelfs in aanwezigheid van zuurstof. Dit ging in tegen de op dat moment heersende kennis dat cellen pas bij een tekort aan zuurstof overgingen op het fermentatieproces.2 Warburgs conclusie was dan ook dat er iets misging met de ademhaling van de cel. Daarnaast zag hij dat de hoeveelheid glucose die tumorcellen opnemen veel hoger was dan bij gezonde cellen. Dit bleek een constante eigenschap van tumoren te zijn.
Normaal gesproken gaan cellen bij het beschadigen van de cellulaire ademhaling over tot celdood, apoptose. Het blijkt dat de mitochondriën, die onder meer verantwoordelijk zijn voor de oxidatieve fosforylering, een belangrijke rol spelen in de uiteindelijke celdood. Maar soms gaat de cel een ander pad van overleving volgen. Het vermoeden is dat bij kanker de mitochondriën dan al langere tijd te veel beschadigd zijn om hun rol in de apoptose in te nemen.3

Lees het gehele artikel vanaf pagina 12 in OrthoFyto 1/21

Wilt u het gehele artikel als PDF bestand ontvangen? Bestel het dan hier voor € 3,50

Bronvermelding:
1. Seyfried T.N. Cancer as a Metabolic Disease, On the origin, Management, and Prevention of Cancer (2012) Uitgeverij Wiley. ISBN 9780470584927
2. Warburg, O. (1925). The metabolism of carcinoma cells 1. The Journal of Cancer Research, 9(1), 148–163.
3. Gonzalvez, F., & Gottlieb, E. (2007). Cardiolipin: Setting the beat of apoptosis. In Apoptosis (Vol. 12, Issue 5, pp. 877–885). Springer.
4. de Groot S., Lugtenberg R. T, Cohen D, Welters M. J. P., Ehsan I, Vreeswijk M. P. G, Smit, V. T. H. B. M, de Graaf H., Heijns, J. B., Portielje J. E. A., van de Wouw A. J., Imholz A. L. T., Kessels L. W., Vrijaldenhoven S., Baars, A., Kranenbarg, E. M. K., Carpentier, M. D. de, Putter, H., van der Hoeven, J. J. M., … Kroep, J. R. (2020). Fasting mimicking diet as an adjunct to neoadjuvant chemotherapy for breast cancer in the multicentre randomized phase 2 DIRECT trial. Nature Communications, 11(1).
5. Seyfried, T. N., Mukherjee, P., Iyikesici, M. S., Slocum, A., Kalamian, M., Spinosa, J. P., & Chinopoulos, C. (2020). Consideration of Ketogenic Metabolic Therapy as a Complementary or Alternative Approach for Managing Breast Cancer. In Frontiers in Nutrition (Vol. 7). Frontiers Media S.A.