Kleine zetjes en betere prijzen: helpt het gezonder te worden?

25 Mar, 2024

Preventieve gezondheidsmaatregelen zijn dan wel volop in ontwikkeling, maar hoe zorg je dat mensen ook hun gedrag aanpassen naar een gezondere leefstijl? Nederlandse voedings- en gedragsonderzoekers hebben recent weer aangetoond dat dat niet eenvoudig is. Ze bestudeerden of er gedragsverandering optreedt in de supermarkt als er kleine zetjes (zogenaamde nudges) gegeven worden voor een gezonde voedingskeuze, bijvoorbeeld een zichtbare positie in het schap van de supermarkt, of als gezonde producten goedkoper gemaakt worden. Ook onderzochten ze of een persoonlijke coaching-app aanzet tot meer bewegen.Twaalf supermarkten werden verdeeld over twee groepen, waarna de ene groep gezamenlijk ontwikkelde nudging- en prijsstrategieën uitzette om klanten te stimuleren gezonder te kopen (N = 6) en de andere groep deed dat niet (N = 6). De nudgingstrategieën waren gericht op negen procent van de supermarktproducten en de prijsstrategieën op drie procent. Daarnaast werden deelnemers individueel gerandomiseerd naar een controle- (stappenteller-app) of interventiegroep (stappenteller en mobiele coaching-app, die het aantal stappen door persoonlijk pushberichten probeerde te verhogen). Uit de eindanalyse bleek helaas dat niet alleen de veranderingen in de supermarkt geen effect hadden. Ook de coaching-app om deelnemers meer te motiveren te lopen, had niet geleid tot meer stappen.

Verandering van gedrag heeft een lange adem nodig, zo erkennen ook de onderzoekers. Ze stellen dat flinke beleidsmaatregelen van de overheid nodig zijn om te zorgen voor effectieve aanpassingen in supermarkten, die gezondere aankopen bevorderen.

Bronvermelding:
Stuber, J.M., Mackenbach, J.D., de Bruijn, G.J., Gillebaart, M., Hoenink, J.C., Middel, C.N.H., de Ridder, D.T.D., van der Schouw, Y.T., Smit, E.G., Velema, E., Vos, A.L., Waterlander, W.E., Lakerveld, J., Beulens, J.W. J., & SUPREME NUDGE consortium. (2024). Real-world nudging, pricing, and mobile physical activity coaching was insufficient to improve lifestyle behaviours and cardiometabolic health: the Supreme Nudge parallel cluster-randomised controlled supermarket trial. BMC medicine, 22(1), 52.