LEVEN

30 Jul, 2021

Door: Anna Kruyswijk - van der Heijden

De natuur barst van het leven, zowel op als onder de grond; in en onder water, ijs en sneeuw; in de atmosfeer en in de wolken. Tijdens een zwangerschap ontstaat een nieuw leven. We snappen nog maar weinig van leven, maar iedereen weet wat het is. Leven heet daarom een natuurlijk en onvervreemdbaar recht dat alles en iedereen toekomt. De medicalisering en het octrooieren van leven staan hier haaks op.1

Overal ter wereld lijdt het leven onder de moderne mens; vanwege de extreme vervuiling van onze leefomgeving, de verarming door industrieel en verontreinigd voedsel, de slechte bodem-, lucht- en waterkwaliteit en bovendien de enorme psychologische stress waaronder de moderne mens gebukt gaat. Hormoon verstorende stoffen zijn alom tegenwoordig en dwarsbomen de natuurlijke vruchtbaarheid van mensen, huisdieren en dieren die in het wild leven.2 Sinds de zeventiger jaren vragen wetenschappers op dit gebied om beleid, tot nu toe grotendeels tevergeefs.3
Pesticiden, additieven in fabrieksvoedsel, plastics, drugs, alcohol en heel veel chemische stoffen in heel veel producten die we dagelijks gebruiken, waaronder zelfs geneesmiddelen; ze dragen allemaal bij aan verminderde of verstoorde zaadcelproductie en aan problemen met de eicelrijping.3,4
Leven is een onvervreemdbaar recht dat het fysieke en psychische ‘eigendom’ waarborgt – jij leeft en daarom zijn je lichaam en je denken van jou en ben je er zelf verantwoordelijk voor – en tevens de zelfbeschikking om het leven vorm te geven naar eigen inzicht. Je hebt als mens het recht om je levensdoel, waartoe je geboren bent en wat zich aan jou aandient, na te streven en tot uitdrukking te brengen. Dat kan een artistieke loopbaan zijn, een ambacht, ICT-specialist of wat dan ook.

www.jouwvoeding.com

Lees het gehele artikel vanaf pagina 6 in OrthoFyto 4/21

Wilt u het gehele artikel als PDF bestand ontvangen? Bestel het dan hier voor € 3,50.

Bronvermelding:
1. Kruyswijk-v.d. Heijden AM. Het medisch bedrijf. Orthofyto 2017;5:6-7.
2. Kruyswijk-v.d. Heijden AM. Blootstelling aan hormoonverstorende stoffen. Orthofyto 2020;2:34-39.
3. Kruyswijk-v.d. Heijden AM. Het keurslijf van hard bewijs. Orthofyto 2020;2:6-7.
4. Kruyswijk-v.d. Heijden AM. Eenvoudig Gezond. Jouw Voeding 2021, 7e druk. ISBN: 9789087593858
5. www.epo.org
6. Shiva V. Stolen harvest, the hijacking of the global food supply. South End Press 2000. ISBN: 9780813166551
7. www.no-patents-on-seeds.org
8. Hall KD. et al. Ultra-Processed Diets Cause Excess Calorie Intake and Weight Gain: An Inpatient Randomized Controlled Trial of Ad Libitum Food Intake. Cell Metab. 2019;30(1):67-77.e3.doi: 10.1016/j.cmet.2019.05.008.
9. Gibran K. De Profeet. Kosmos, 2014, 10e druk. ISBN: 9789021557373

is 30 jaar behandelend arts geweest (o.a. huisarts en integraal werkend arts). In 2008 is zij overgestapt naar preventie met de oprichting van 'Jouw Voeding', een organisatie voor cursussen, lezingen en onderwijs over voeding en gezondheid.

Laat een reactie achter