Meer lichaamsbeweging geeft grotere gezondheidsvoordelen

15 Feb, 2021

Dat lichamelijke activiteit gezondheidsvoordelen oplevert is algemeen bekend. Echter, sinds lang is er discussie of er een optimale hoeveelheid lichaamsbeweging bestaat en of te veel lichamelijke activiteit schadelijk kan zijn voor de gezondheid. Met name een mogelijk verhoogde kans op cardiovasculaire aandoeningen door intensief sporten is een zorg. Wetenschappers van de Universiteit van Oxford hebben dit nu onderzocht. De zorgen lijken ongegrond. Uit het onderzoek, gepubliceerd in PLoS Medicine, blijkt dat de grootste gezondheidsvoordelen behaald werden door mensen die het meest actief waren.

Veel onderzoeken met betrekking tot lichamelijke activiteit baseren zich op het uitvragen daarvan door middel van vragenlijsten. Omdat die methode gevoelig is voor vertekening hebben de onderzoekers bij deze studie gebruikgemaakt van een activiteitenmeter om de tijdsduur van matig intensieve en intensieve lichamelijke activiteit te meten. 90.211 deelnemers zonder hart- en vaatziekten gebruikten gedurende zeven dagen de activiteitenmeter. Na deze meting werden de deelnemers gemiddeld 5,2 jaar gevolgd. Uit de analyse bleek dat de relatie tussen lichamelijke activiteit en het ontstaan van hart- en vaatziekten dosisafhankelijk was. Oftewel: hoe meer lichamelijke activiteit er plaatsvond, hoe lager het risico op cardiovasculaire aandoeningen werd. De wetenschappers vonden daarnaast, niet geheel onverwachts, dat mensen die lichamelijk inactiever waren vaker roken, zwaarder zijn, hypertensie hebben en een hogere concentratie C-reactief proteïne (CRP, een maat voor ontsteking) in het lichaam hebben. De auteurs geven aan dat er voor veel mogelijke beïnvloedende factoren gecorrigeerd is, maar dat het niet uit te sluiten is dat nog onbekende factoren een rol spelen waardoor het beeld vertekend is. Desondanks laat het onderzoek zien dat de grootste gezondheidsvoordelen te behalen zijn door meer te bewegen.

Bronvermelding:
Ramakrishnan, R., Doherty, A., Smith-Byrne, K., Rahimi, K., Bennett, D., Woodward, M., ... & Dwyer, T. (2021). Accelerometer measured physical activity and the incidence of cardiovascular disease: Evidence from the UK Biobank cohort study. PLoS medicine, 18(1), e1003487.