Autacoïd-publicatie van Jan Keppel Hesselink

18 juli 2017

Graag willen we u attenderen op de recente publicatie van de review van de Nederlandse arts –farmacoloog prof. dr. Jan Keppel Hesselink in het internationale tijdschrift Pain and Therapy over autacoïd geneeskunde. De recente publicatie in Pain and Therapy geeft een verdieping op kennis omtrent de klinische toepassing van lipide autacoiden en hun afgeleiden (Keppel Hesselink, 2017).

In een artikel in de januari editie van OrthoFyto beschrijft Keppel Hesselink autacoid als volgt ‘Het begrip autacoid is al heel oud. Het is afgeleid van het Grieks, ‘auta’ staat voor zelf, en ‘coid’ is een woordstam die wijst op helen. Zelf-helen dus. Een autacoid wordt gedefinieerd als een signaalmolecuul, die lokaal, als het nodig is, geproduceerd wordt en die vervolgens ook lokaal een bepaalde fysiologische werking uitoefent. Om daarna lokaal afgebroken te worden. Dat staat bekend als ‘on demand synthesis’. Het gaat om lichaamseigen stoffen, de werking is lokaal, daar waar verstoringen plaatsvinden, de synthese van het autacoid is een natuurlijk antwoord van het lichaam op die problemen en een autacoid is per definitie dus iets anders dan een hormoon of een neurotransmitter’. Dit artikel is tot eind van deze maand gratis te bestellen als u hier klikt.

‘Rond een eeuw geleden werd dit begrip geïntroduceerd door de Britse hoogleraar in de fysiologie Sir Sharpey-Schäfer. Hij werkte op het gebied van de endocrinologie en introduceerde het begrip autacoid voor zowel stimulerende als remmende hormonen. De eerste stoffen die men toen autacoid noemde, waren serotonine en histamine. Vervolgens kwamen de prostaglandinen en leukotriënen. De inhoud van de term veranderde echter en wordt nu gebruikt voor lichaamseigen stoffen die balans brengende en helende eigenschappen hebben’ zo vermeldt Keppel Hesselink.

Het hele artikel is hier gratis in te zien.

Bron:
Keppel Hesselink, J. M. (2017). Fundamentals of and Critical Issues in Lipid Autacoid Medicine: A Review. Pain and Therapy, 1–12.