Instituut voor Leefstijlgeneeskunde: reactie op uitspraak minister Bruins

07 May, 2018

Begin april werd in de Tweede Kamer vergaderd met minister van Volksgezondheid Bruno Bruins over de curatieve zorg. Voorafgaand aan dit debat bepleitten 21 ondertekenaars, waaronder Martijn van Winkelhof (fiscaal econoom, bedrijfskundige, publicist), Hanno Pijl (hoogleraar diabetologie van het LUMC) en Margo Vliegenthart (voormalig staatssecretaris van VWS en SER-lid), het belang van leefstijlgeneeskunde in het NRC en in een brief aan de Tweede Kamer. GroenLinks Kamerlid Corinne Ellemeet diende tijdens het debat een motie in om meer aandacht te vragen voor leefstijlgeneeskunde.

‘Leefstijl is een steeds belangrijker onderwerp aan het worden in de gezondheidszorg. Gezondere levensstijl is een onderschat medicijn voor de moderne mens. Als het kabinet een bestendige trendbreuk in de zorgkosten wil realiseren, dan biedt maximale inzet op leefstijlgeneeskunde ons inziens het meeste perspectief op medische en financiële winst’ zo is hun boodschap.

Minister Bruins reageerde 4 april echter afwijzend op de motie van Ellemaat met de opmerking ‘Er is niet zoiets als leefstijlgeneeskunde’. Dat ontlokte weer een krachtige en inspirerende reactie van Ben van Ommen (hoofd onderzoek van TNO) en Hanno Pijl. Graag attenderen we u op hun blog en hun brief: Leefstijl als medicijn: brief aan minister Bruins; te lezen via time.tno.nl.

Het draagvlak voor ‘Leefstijl als Medicijn’ groeit in Nederland; het staat in toenemende mate in de belangstelling van patiënten, zorgprofessionals, beleidsmakers, wetenschappers en bedrijven. Op 24 april 2018 nam de Tweede Kamer een motie aan waarin de regering verzocht wordt om met veldpartijen een onderzoeksagenda op te stellen om de ontwikkeling van Leefstijlgeneeskunde vorm te geven. Leefstijlgeneeskunde bestaat dus wel en is volop in ontwikkeling.

Bronnen:
Nederlands Instituut voor leefstijlgeneeskunde
Platform Patiënt en Voeding