Biobased sealfolie

20 mei 2019

Geregeld krijgen wij de vraag of onze vakbladen niet in een milieubewustere verpakking of zonder verpakking verstuurd kunnen worden. Tot op heden hebben wij daar altijd een teleurstellend antwoord op moeten geven. Wij zijn ons zeer bewust van de vervuiling die de productie en distributie van onze vakbladen met zich mee brengt. Om deze reden hebben wij dit jaar ook de overstap gemaakt naar een andere drukker, hierover hebben wij eerder bericht.

Uiteraard is destijds ook gevraagd of er een goed alternatief is voor de folie, op dat moment was daar helaas nog geen mogelijkheid toe. Nu kregen wij afgelopen week het heugelijke bericht dat onze drukker vanaf de komende editie over gaat van folie gemaakt van aardolie (wel 100% recyclebaar) op Biobased sealfolie. Deze folie is ook 100% recyclebaar maar is gemaakt uit suikerriet.

Deze folie levert de meeste meerwaarde voor de circulaire economie op.
Zo levert het een positieve bijdrage aan het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen en kan de vraag naar fossiele grondstoffen verminderen.

De Biobased folie heeft een groene opdruk: ‘Tuv Austria Biobased’, dit is de certificeringsinstelling die het keurmerk heeft afgegeven. Dit keurmerk wijst erop dat de folie OK is, het is een biologisch gemaakte folie. Tevens wordt er op geattendeerd dat de folie in de plastic bak gedeponeerd moet worden.  De folie is namelijk volledig recyclebaar en zal dan ook bij de juiste afvalscheiding geheel kunnen worden hergebruikt.

Voor meer informatie over dit keurmerk kunt u terecht op www.tuv-at.be