Relatie tussen ernstige voedselinfectie door salmonella en de kans op darmkanker

13 februari 2018

Mensen die een ernstige voedselinfectie oplopen van een specifieke salmonellabacterie, hebben tot drie keer meer kans om darmkanker te krijgen. Dat blijkt uit een recent onderzoek van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC), het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), het Antoni van Leeuwenhoek en het VU medisch centrum in Amsterdam.

Hun bevindingen zijn onlangs gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift PLOS ONE. ‘Even ter vergelijking: rood vlees eten geeft een 1,2 keer hoger risico op het krijgen van darmkanker’, zegt Sjaak Neefjes. Hij is hoogleraar Chemische Immunologie van het LUMC. Het gaat om een besmetting met Salmonella enteritidis, een bacterie die voorkomt op kipproducten en rauwe eieren. ‘Als je je eten goed verhit, is er niks aan de hand’, aldus Neefjes.

Bij het landelijke onderzoek is gekeken naar de gegevens van zo’n 160.000 darmkankerpatiënten. Ongeveer 30.000 van hen liepen eerder voedselvergiftiging op door een salmonella-infectie. Uit het onderzoek bleek dat een gediagnostiseerde infectie met Salmonella enteritidis de kans dat iemand darmkanker krijgt tot driemaal verhoogt. ‘Dit is een belangrijke vinding met veel consequenties, maar moet zorgvuldig gebruikt worden. Het is immers altijd mogelijk dat er een andere reden is voor dit verband, alhoewel wij die niet gevonden hebben’, aldus Neefjes. Daarom gaan hij en zijn collega’s eenzelfde soort onderzoek uitvoeren in het buitenland om de Nederlandse bevindingen te bevestigen. De uitkomst hiervan is van belang voor de Gezondheidsraad, het adviesorgaan dat vaststelt wie voor screening op darmkanker in aanmerking komt (Mughini-Gras et al., 2018).

Bron:
Mughini-Gras, L., Schaapveld, M., Kramers, J., Mooij, S., Neefjes-Borst, E. A., Pelt, W. van, & Neefjes, J. (2018). Increased colon cancer risk after severe Salmonella infection. PLOS ONE, 13(1), e0189721.