Functionele vitamine B12 status bepalen

7 november 2017

De belangrijkste bepalers voor de vitamine B12 status zijn de bloedwaarden voor cobalamine, holotranscobalamine (holoTC), methylmalonzuur (MMA) en homocysteine (tHcy)

Standaardserum cobalamine concentraties bestaan uit zowel de functionele als de inerte fracties van cobalamine en weerspiegelen eigenlijk alleen de standaard cyano-cobalamine-niveaus. Afkapwaarden zijn bovendien nog onvoldoende bepaald om een accurate weergave op te kunnen maken van de functionele vitamine B activiteit in het lichaam. Onderzoekers van de Human Nutrition and Functional Medicine Research groep te Spanje verdiepen zich in cases waarbij er bij ogenschijnlijk voldoende vitamine B12 status er toch tekenen van een functioneel vitamine B12 tekort lijken te spelen. Bij deze patiënten is het hun ervaring dat het herstel van dysbiose van de darm en het suppleren van methyl-cobalamine de gezondheidstoestand van deze patiënten verbetert. Dit meldden zij onlangs op het World Congress Integrative Medicine and Health te Berlijn (Abanades 2017).

De onderzoekers attenderen clinici op dit gebrek aan weerspiegeling van de functionaliteit van vitamine B12 bij standaard vitamine B12 bepalingen. Zij melden dat een combinatie van biomarkers, waaronder het meten van holotranscobalamine een betere indicatie zouden geven van de functionele vitamine B12 status in patiënten. Cobalamine-plasmaconcentraties zouden kunstmatig hoog zijn bij bepaalde aandoeningen, terwijl de functionele vitamine B12 status juist tekort schiet. In eerder onderzoek uit 2009 beaamden neurologen van de Oxford Universiteit soortgelijke bevindingen (Turner & Talbot, 2009).

Ze concluderen bovendien dat de behandeling van een dysbiose in de darm tot verbetering in de functionele cobalaminestatus kan leiden.

Bron:
– World Congress Integrative Medicine and Health Berlin 2017 Abstract P1 Albanades, S Cobalamin functional status is not correctly assessed by common biomarkers being used
– Turner, M. R., & Talbot, K. (2009). Functional vitamin B12 deficiency. Practical Neurology, 9(1), 37–45.