Ga je minder roken als de sigaret duurder wordt?

5 december 2017

Het verhogen van belasting op tabak, zodat sigaretten duurder worden, kan het roken en de sterfte ten gevolge van roken verminderen. Dit blijkt uit een nieuwe studie waarin de effecten van een prijsverhoging op tabak voor 28 Europese landen in kaart werd gebracht (Yeh 2017).

Dr Christian Schafferer, co-auteur van de studie, zei: ‘Onze bevindingen kunnen beleidsmakers helpen bij het zoeken naar maatregelen die maken dat men minder gaat roken. We laten zien dat de uitvoering van MPOWER maatregelen die in 2008 werden voorgesteld door de World Health Organization (WHO) tot een gewenst resultaat leiden. Stijging van de belasting op tabak en ondersteuning voor mensen die willen stoppen heeft een positief effect op de vermindering van de consumptie van tabak in alle landen. Wij moedigen gezondheidsinstanties aan om deze maatregelen uit te voeren’.

Toch blijft het belangrijk om per land te kijken naar het effect van de maatregelen. In rijke landen zal een hogere prijs wellicht een minder grote invloed hebben. In die landen zouden restricties op advertenties, waarschuwingen op de etiketten, het verminderen van verkooppunten en het bieden van hulp bij het stoppen met roken nodig zijn. In landen met een hoger inkomen, kunnen de hogere inkomsten op tabak worden besteed aan preventie en het (verder) ondersteunen van mensen die willen stoppen met roken. In de Europese landen met een gemiddeld lager inkomen zal een hogere prijs voor tabak leiden tot minder roken.

De onderzoekers maakten gebruik van een computermodel om een 10% stijging van de prijs van de sigaretten te simuleren. Ze keken naar de invloed op sigaret consumptie, belastinginkomsten en het sterftecijfers voor roken in alle 28 EU-landen. In Bulgarije en Roemenië zouden meer dan 251,860 gevallen van sterfte door tabak vermeden kunnen worden, gevolgd door Letland en Polen met 210,061 gevallen, terwijl in de overige 24 EU-landen het totaal aantal afgewende sterftegevallen door roken ongeveer 1,4 miljoen zou zijn.

Het effect van 10% stijging van de prijs van de sigaret op sigaret consumptie zou het meest uitgesproken zijn in Bulgarije en Roemenië, waar een 10% prijsverhoging per-pakje consumptie zou verminderen met 12,27%. In Letland en Polen, zou consumptie verminderen met 8,29%. In de overige 24 EU-landen, zou de totale consumptie verminderen met 5,03%.

Echter, wanneer verhoging van de accijnzen op tabaksproducten in kaart werd gebracht, bleek dit ook een andere consequentie te hebben. Dr. Schafferer zei: ‘Bulgarije en Roemenië zouden een significante afname van de belastinginkomsten zien. Dit suggereert dat het de gezondheidsautoriteiten in die landen met een lager inkomen zou ontbreken aan cruciale financiering om de MPOWER maatregelen ten uitvoer te leggen. Externe financiering—in de vorm van donaties uit andere Europese landen—zou moeten worden geregeld om de tenuitvoerlegging van deze maatregelen in deze landen gestalte te geven.’(Yeh, Schafferer, Lee, Ho, & Hsieh, 2017)

Bron:
Yeh, C.-Y., Schafferer, C., Lee, J.-M., Ho, L.-M., & Hsieh, C.-J. (2017). The effects of a rise in cigarette price on cigarette consumption, tobacco taxation revenues, and of smoking-related deaths in 28 EU countries– applying threshold regression modelling. BMC Public Health, 17(1), 676.