Garcinia en glucomannan bij overgewicht

27 februari 2018

Garcinia cambogia en glucomannan verminderen overgewicht, totale vetmassa en buikvet, en verbeteren bloedsuiker- en lipide-niveaus. Bovendien verhogen zij het basaalmetabolisme, zo blijkt uit onderzoek (Maia-Landim, Ramírez, Lancho, Poblador, & Lancho, 2018).

In een prospectieve niet-gerandomiseerde klinische studie werden 214 mensen met overgewicht of obesitas gedurende zes maanden behandeld met Garcinia en glucomannan (twee keer per dag 500 mg van elk). Een deel van deze mensen waren dragers van bepaalde polymorfismen (variaties op een gen) die te maken hebben met de energiestofwisseling (polymorfismen PLIN4 (11482G > A), FTO (rs9939609 A/T) en ADRB3 Trp64Arg).

De behandeling leidde tot gunstige resultaten, die onafhankelijk waren van geslacht, leeftijd, al of geen hoge bloeddruk, diabetes type 2 of dyslipidemie. In de subgroep mensen met polymorfismen bleek echter wel dat de resultaten zwakker waren, ten opzichte van deelnemers die geen drager van deze genvariaties waren. De onderzoekers concluderen dat de combinatie Garcinia en glucomannan goed werkt, maar dat bepaalde polymorfismen deze werking tot op zekere hoogte verhinderen.

Bron:
Maia-Landim, A., Ramírez, J. M., Lancho, C., Poblador, M. S., & Lancho, J. L. (2018). Long-term effects of Garcinia cambogia/Glucomannan on weight loss in people with obesity, PLIN4, FTO and Trp64Arg polymorphisms. BMC Complementary and Alternative Medicine, 18(1), 26.