Bij IBS is de darm de oorzaak

22 May, 2017

Traditioneel gezien wordt IBS beschouwd als een syndroom zonder onderliggende structurele- of biochemische oorzaak. Dit concept is waarschijnlijk gedateerd, stellen onderzoekers in hun recente Lancet publicatie (Holtmann, Ford, & Talley, 2016).

Zij tarten aan het breed geaccepteerde idee dat IBS een onverklaarbare brein-darmverstoring en psychosomatisch probleem is. Uit epidemiologisch bewijs blijkt namelijk dat darmklachten als eerste ontstaan, en pas later opgevolgd worden door problemen met de stemming.

Het ontstaan van psychische klachten door darmklachten kan bovendien door verschillende pathofysiologische mechanismen verklaard worden. Deze mechanismen zijn bijvoorbeeld genetische factoren (bv een mutatie in SCN5A), veranderingen na een darminfectie, chronische infecties, verstoring van het darmmicrobioom, laaggradige mucosale ontstekingen, een lekkende darm, een verstoorde galzoutresorptie en een verstoord serotoninemetabolisme.

Hoofdonderzoeker en gastro-enteroloog Holtmann adviseert de ouderwetse indeling naar constipatie of diarree IBS niet meer te hanteren en IBS patiënten in te delen in nieuw op te stellen subklassen, afhankelijk van hun onderliggende pathofysiologische oorzaak.

Na het aanmaken van een account is de gehele Engelstalige publicatie hier in te zien.

Bron:
Holtmann, G. J., Ford, A. C., & Talley, N. J. (2016). Pathophysiology of irritable bowel syndrome. The Lancet Gastroenterology & Hepatology, 1(2), 133–146.