Interacties ginseng, engelwortel en curcumine met antistollingsmedicatie

16 januari 2018

We weten weinig over de waarschijnlijkheid van het optreden van interacties tussen medicijnen en kruiden. In theorie is er bij een gelijksoortig effect van kruiden en medicijnen veelal sprake van een mogelijke interactie. Vandaar dat in zo’n geval uit voorzorg de combinatie van kruiden en medicatie wordt voorkomen. Het is niet altijd duidelijk of dit noodzakelijk is. Misschien is een theoretisch mogelijke interactie in de praktijk niet klinisch relevant.

Onderzoekers uit Singapore hebben daarom de bloedopbouwende kruiden Curcuma longa, Angelica sinensis en Panax ginseng onderzocht op hun bloedverdunnende en anticoagulerende eigenschappen, zowel afzonderlijk als in combinatie met aspirine.

Vernieuwend is dat deze interactie is onderzocht in een gerandomiseerde, dubbelblind placebogecontroleerde studie. Voor elk afzonderlijk kruidenmiddel deden 25 gezonde vrijwilligers mee. Iedere deelnemer onderging drie fasen, waarbij ze respectievelijk alleen het kruidenmiddel, alleen aspirine en zowel aspirine als het kruidenmiddel kregen. Elke fase had een duur van drie weken, waarna er een uitwasperiode (een tijdsperiode tussen de fasen in) van twee weken volgde.

Over het algemeen werd er geen klinisch relevante impact geconstateerd op bloedplaatjes en bloedstollingsfunctie. De onderzoekers concluderen hieruit dat er bij gebruik van de drie kruiden afzonderlijk, of in combinatie met aspirine, geen verhoogd risico is op bloedingen (Fung et al., 2017).

Bron:
Fung, F. Y., Wong, W. H., Ang, S. K., Koh, H. L., Kun, M. C., Lee, L. H., … Linn, Y. C. (2017). A randomized, double-blind, placebo-controlled study on the anti-haemostatic effects of Curcuma longa, Angelica sinensis and Panax ginseng. Phytomedicine, 32, 88–96.