Kind met overgewicht heeft meer vitamine D nodig

05 Dec, 2017

Schoolkinderen kampen wereldwijd met vitamine D deficiëntie en overgewicht. Onlangs bleek dat deze gerelateerd zijn aan elkaar. Overgewicht versterkt de mate waarin kinderen vitamine D deficiënt zijn. Door de toename van onderhuids vetweefsel is er een verminderd vermogen van deze kinderen voor de aanmaak van vitamine D uit zonlicht.

Researchverpleegkundigen van de Universiteit van Columbia bestudeerden alle studies die de afgelopen vijf jaar over dit onderwerp zijn verschenen. Hierbij concentreerden zij zich op studies naar kinderen tussen de zes en de twaalf jaar met overgewicht en een vitamine D tekort.

Uit deze review blijkt overgewicht bij een kind sterk te disponeren voor een vitamine D tekort. Tekenen van een vitamine D tekort zijn spierzwakte en gewrichtspijn, botbreuken, een lage botdichtheid en een afname van de weerstand. Om dit tekort te voorkomen is het niet alleen van belang om het kind te helpen met leefstijlveranderingen. Inname van met vitamine D verrijkte voedingsmiddelen en het slikken van extra vitamine D kunnen tekorten voorkomen. Het huidige advies voor kinderen zonder overgewicht is 10 mcg. per dag. Kinderen met een donkere huidskleur en kinderen die niet veel buiten komen dienen dit extra te slikken. Dit advies kan vitamine D deficiëntie voorkomen. Om vitamine D tekorten op te heffen zijn hogere doses noodzakelijk. Kinderen met overgewicht zouden twee tot drie maal hogere doses aan vitamine D nodig hebben, ten opzichte van hun leeftijdsgenootjes 1.

Bron:
1. Cheng L. The Convergence of Two Epidemics: Vitamin D Deficiency in Obese School-aged Children. J. Pediatr. Nurs. 2018;38:20-26.