Kruiden bij auto-immuniteit

12 september 2017

De T-lymfocyten Th1 en Th17 zijn cellen van het immuunsysteem die betrokken zijn bij verschillende ontstekingen waaronder auto-immunologische reacties. Th1-cellen geven interferon gamma af en verminderen de productie van Th2-cellen. Dit leidt tot een onbalans in de verhouding Th1- en Th2-cellen, welke auto-immuniteit induceert. Th17 is betrokken bij verschillende pathologische condities waaronder artrose, reuma, MS en een spastisch colon.

Onderzoekers van de Universiteit van Teheran in Iran voerden een uitgebreide systematische analyse uit naar de immunologische werking van medicinale planten en hun verbindingen. Zij reviewden specifiek alle studies ooit uitgevoerd naar de invloed van kruiden op Th1 en Th17. Zij identificeerden acht kruidenextracten, 21 verbindingen van planten en acht geneesmiddelen die ontwikkeld zijn vanuit geneeskruiden. Uit hun analyse bleek dat geneeskruiden en hun afgeleiden een groot potentieel hebben in de behandeling van auto-immunologische aandoeningen omdat zij T1- en Th17-activiteit onderdrukken. Daarnaast hebben ze een gunstige invloed op de regulatie van cytokine-uitscheiding en differentiatie (Asadi 2017).

Het hele artikel is hier beschikbaar, daarin kunt u de specifiek genoemde kruiden en verbindingen in vinden.

Bronvermelding:
Asadi-Samani, M., Bagheri, N., Rafieian-Kopaei, M., & Shirzad, H. (2017). Inhibition of Th1 and Th17 Cells by Medicinal Plants and Their Derivatives: A Systematic Review. Phytotherapy Research.