Omgeving van grotere invloed op samenstelling darmmicrobioom dan genen

2 juli 2018

Het tijdschrift Nature publiceerde onlangs werk van onder meer onderzoekers van de Universiteit van Groningen, waaruit blijkt dat omgevingsfactoren bepalender zijn voor de samenstelling van het darmmicrobioom dan genen (Rothschild et al., 2018).

Het humane darmmicrobioom komt tot stand en wordt gevormd door zeer veel verschillende factoren. Tot nu toe was onduidelijk in welke mate de unieke genen van de mens bijdroegen aan deze darmmicrobioom-samenstelling.

In de studie brachten onderzoekers het genotype in kaart van 1046 gezonde deelnemers, evenals de samenstelling van hun darmmicrobioom. Ze toonden aan dat de samenstelling niet gecorreleerd is aan de afkomst van deelnemers. Sterker nog, genen bepaalden slechts voor een beperkt deel de opbouw van darmmicrobioom. Bovendien werd duidelijk dat mensen van sterk verschillende genetische achtergrond met een gezamenlijk huishouden, wel sterke overeenkomsten in hun darmmicrobioom vertoonden.

Voeding, geneesmiddelgebruik en antropometrie verklaarden voor meer dan 20 procent de samenstelling van de typen micro-organismen in de darm. Deze zogenaamde omgevingsfactoren blijken dominanter te zijn dan genetische factoren.

Rekening houden met gegevens betreffende de samenstelling van het darmmicrobioom, verbetert tevens de diagnostiek als aanvulling op de meting van gewicht en bloedsuikerspiegel. Uit deze studie blijkt ook dat als verandering van het darmmicrobioom als behandeling wordt ingezet bij verschillende aandoeningen, men dus geen rekening hoeft te houden met verschillen in genetische achtergrond.

Bron:
Rothschild, D., Weissbrod, O., Barkan, E., Kurilshikov, A., Korem, T., Zeevi, D., … Segal, E. (2018). Environment dominates over host genetics in shaping human gut microbiota. Nature, 555(7695), 210–215.