Man-vrouwverschil in reactie op persistente pathogenen

13 februari 2018

In het tijdschrift Brain, Behavior and Immunity, het vakblad van de internationale organisatie Psychoneuroimmunology Research Society, is een belangwekkende publicatie verschenen over zogenaamde persistente pathogenen. Onderzoekers vinden voor mannen en vrouwen verschillende relaties tussen stemmingsstoornissen en de aanwezigheid van deze pathogenen.

Persistente pathogenen zijn ziekteverwekkers die zich langdurig in het lichaam kunnen nestelen en chronische, sluimerende infecties teweegbrengen, zoals het cytomegalievirus (CMV) of de H. pylori bacterie. Vanuit psycho-neuroimmunologisch perspectief leidt de immunologische respons die deze pathogenen opwekken tot een hoger risico op verstoring in psychisch functioneren, zoals stemmingsproblemen.

Bevolkingsonderzoek (National Health and Nutrition Examination Survey III) toonde verschillende relaties voor mannen en vrouwen aan tussen de mate van ontsteking (CRP-proteïne), het soort pathogeen en stemmingsstoornissen. Zo leidde de aanwezigheid van een H. pylori-infectie bij vrouwen tot een twee en een half keer hogere kans op dysthymie, terwijl bij mannen de kans op deze lichte vorm van depressie met de helft kleiner is. Een opmerkelijke bevinding is bovendien dat de gevonden relaties niet werden beïnvloed door de mate van ontsteking. Onderzoekers gaan verder op zoek naar mogelijke biologische of sociaal-culturele verklaringen voor de gevonden verschillen tussen mannen en vrouwen (Simanek, Parry, & Dowd, 2018).

Bron:
Simanek, A. M., Parry, A., & Dowd, J. B. (2018). Differences in the association between persistent pathogens and mood disorders among young- to middle-aged women and men in the U.S. Brain, Behavior, and Immunity, 68, 56–65.